BHD GĐPT Bình Thuận viếng Tang

415,00 giờ, ngày 06/02/2013, Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận, Hội Đồng Huynh trưởng Cấp Tín, Ban Đại Diện GĐPT huyện Hàm Tân, Ban Đại Diện GĐPT thị xã La Gi, Ban Huynh Trưởng và đoàn sinh GĐPT Khánh Thanh, Ban Huynh Trưởng GĐPT Khánh Hà, Ban Huynh Trưởng GĐPT Khánh Quảng, Ban Huynh Trưởng GĐPT Khánh Trà, Ban Huynh Trưởng GĐPT Khánh Đà, Ban Huynh Trưởng GĐPT Khánh Mỹ, Ban Huynh Trưởng GĐPT Khánh Linh, Ban Huynh Trưởng GĐPT Khánh Quang, Ban Huynh Trưởng GĐPT Khánh Phát, Ban Huynh Trưởng GĐPT Khánh Thắng

Kính viếng Lễ Tang cụ ông Ưu Bà Tắc Giới Quảng Điền – Phạm Văn Táo, từ trần vào lúc 08,00 giờ, ngày 05/02/1013, thượng thọ 83 tuổi, tại thôn Đông Thanh, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Là thân phụ Huynh trưởng Cấp Tín Nguyên Ghi – Phạm Văn Tạc, Phụ tá Ủy viên Oanh Vũ Nam BHD GĐPT Bình Thuận, Đoàn trưởng Thiếu Nam GĐPT Khánh Thanh

Sau lễ viếng là lễ cầu siêu do Ban Nghi Lễ BHD GĐPT Bình Thuận thực hiện, với sự tham dự của toàn thể Huynh trưởng – Đoàn sinh và tang gia hiếu quyến hiện diện, dị khẩu đồng âm, nhất tâm cầu nguyện hương linh siêu sinh Phật quốc

VP/BHD GĐPT Bình Thuận


Bài khác nên xem

BHD.GĐPT KHÁNH HÒA BÁO TANG

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Bình Thuận kính viếng tang lễ

phuocthanh

Điếu văn của BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới

datthinh