Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Dak Lak Thành Kính Phân Ưu

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Dak Lak

Được Tin

Cụ Ông: NGÔ VĂN LANG, Pháp danh TỊNH PHƯỚC

Sinh năm 1936 ( Bính Tý )

Tạ thế lúc 17h42phút ngày 27.07.2017 nhằm ngày mùng 05.06 ( Nhuần ) Đinh Dậu.

Hưởng thọ : 82 tuổi.

–   Là Nhạc phụ của Huynh Trưởng Cấp Tấn Đạt Thịnh – TRƯƠNG HÙNG CƯỜNG, Phó Tổng Thư Ký BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam.

–   Là Thân phụ của Huynh Trưởng Cấp Tấn Quảng Nghiêm – NGÔ THỊ THANH TRANG, Ủy viên Thiếu Nữ BHD Gia Định.

–   Là Thân phụ của Huynh Trưởng Cấp Tấn Quảng Thắng – NGÔ THỊ KIỀU ANH, Ủy viên Tu Thư BHD Gia Định.

–   Là Thân phụ của Huynh Trưởng Cấp Tín Quảng Phước – NGÔ THỊ THANH LOAN, Đoàn Trưởng Đoàn Sen Non GĐPT Đức Chơn.

 + Nhất tâm nguyện cầu Hương linh Cụ Ông: NGÔ VĂN LANG nương bóng thuyền từ vãng sanh Phật quốc.

+ Thành kính gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn gia hiếu quyến của HTr Đạt Thịnh – TRƯƠNG HÙNG CƯỜNG

NAM MÔ LẠC BANG GIÁO CHỦ

TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT BÌNH ĐỊNH CÁO PHÓ

Huệ Quang GĐPTVN

Thầy Thích Xương Tín thành kính Phân Ưu

phuocthanh

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Phát Học Bổng Năm 2011

phuocthanh