BHD GDPT Khánh Hòa: cầu nguyện Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

                 HỘI ĐỒNG CẤP TẤN CÙNG TOÀN THỂ HUYNH TRƯỞNG VÀ ĐOÀN SINH

                                  BAN HƯỚNG DẪN GĐPT KHÁNH HÒA

Vô cùng thương tiếc khi nhận tin buồn

Chị : NGUYỄN THỊ BÍNH   Pháp danh NHƯ KHAI

Sinh năm Bính Tý (1936) tại Bình Định

Là Hiền Thê của  Anh Như Thật -Nguyễn Công Minh

Phó Trưởng Ban Ngành Nam  Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Vừa mệnh chung lúc 11h20 ngày 5.6.2012(16.04 nhuận Nhâm Thìn)

Hưởng thọ 77 tuổi.

Thành kính chia buồn và nhất tâm cầu nguyện mười phương chư Phật thuỳ từ phóng quang tiếp độ Hương linh chị vãng sanh Cực Lạc Quốc

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Văn phòng BHD GĐPT Khánh Hòa

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Ninh Thuận Phân Ưu

phuocthanh

BHD Gia Định: Nhất tâm cầu nguyện

nhuanphap

BHD.GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN