Ban HƯớng Dẫn GĐPT Quảng Nam 1 kính tiến

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Quảng Nam 1 xin đê đầu ngưỡng bái người anh áo lam đã tận hiến trọn đời mình vì Đạo Pháp quê hương


Bài khác nên xem

Hình ảnh Đại lễ Phật đản tại Tu viện Quảng Hương Già Lam

nhuanphap

GĐPT Đức Hưng (BHD GĐPT Gia Định) tổ chức Lễ Hiệp Kỵ

phuocthanh

Lễ Tấn Phong cấp DŨNG GĐPT Việt Nam năm 2016

phuocthanh