Ban Hướng dẫn GĐPT Lâm Đồng tổ chức tu Bát Quan Trai giới

Thực hiện đề án năm 2022, ngày 29.05.2022 BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức kỳ tu Bát quan trai lần thứ nhất tại Vĩnh Minh tự viện, có 150 huynh trưởng và đoàn sinh ngành thanh toàn tỉnh về dự khóa tu.

Buổi sáng, sau khi được giới sư truyền giới, đạo tràng tu Bát quan trai được Chư Tăng chủ lễ hướng dẫn tụng kinh, lạy Phật đến giờ qua đường.

Hội đủ phước duyên, ngày tu Bát quan trai của GĐPT Lâm Đồng tổ chức đúng vào thời gian Chư tôn đức tăng về Vĩnh Minh tự viện làm lễ Bố tát. Đạo tràng phát tâm cúng dường trai tăng trong niềm hỷ lạc.

Buổi chiều, sau 30 phút ngồi tĩnh tâm, giữa không gian thoáng mát của giảng đường Giải Tịnh, các giới tử được đón nhận pháp thoại của Thượng tọa Thích Nguyên Hiền – Cố vấn giáo hạnh GĐPT Lâm Đồng. Thầy nhắc lại ý nghĩa tu Bát quan trai rồi giảng về Tứ nhiếp pháp, bài pháp rất quen thuộc nhưng được Thầy khai mở sâu. Trong suốt thời gian giảng, Thầy luôn khuyến tấn làm người huynh trưởng GĐPT phải nỗ lực tu học, có những giờ tĩnh tâm, vận dụng Tứ nhiếp pháp vào sinh hoạt GĐPT cũng như trong đời sống hàng ngày.

16h, vì điều kiện xa xôi toàn thể giới tử được giới sư làm lễ xả giới. Thầy nhắc nhở phải tiếp tục giữ giới trọn một ngày một đêm. Anh chị em ra về trong niềm an lạc.

tin từ  VP BHD Lâm Đồng

Bài khác nên xem

Lễ truy thăng Cấp Tấn – Phủ kỳ – Tưởng niệm HTr Tâm Nguyên

nhuanphap

Lam viên GĐPT Việt Nam nhất tâm cầu nguyện Chơn linh cố HTr cấp Dũng Đức Quảng-Nguyễn Hoàng Phụng

Tâm Lễ

Góp Sức Thành Tựu Pháp Hội Thù Ân

ducquang