Ban Hướng Dẫn GĐPT Daklak thành kính tưởng niệm

Chơn Linh Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPTVN
NGUYỄN ĐÌNH 
TÂN

Pháp danh Quảng Tuấn
Tại Gia Bồ Tát Giới pháp tự Phước Dũng

Thành viên Hội Đồng cấp Dũng GĐPTVN

Nguyên Ủy Viên Nội Vụ Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng – Việt Nam

Sinh năm Quý Dậu – 1933.
Nguyên quán: Xã Hòa Thọ, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
Trú quán: Hẻm 23, đường Ma-Trang-Sơn, phường 5, Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

Đã an tường xã báo thân lúc 05g45′ ngày 3 tháng 3 năm 2018
(nhằm ngày 16 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Hưởng thọ: 86 Tuổi

BHD GĐPT Dak Lak Đồng niệm vãng Chơn Linh Anh và thành kính phân ưu đến tang gia hiếu quyến

Nam Mô Lạc Bang Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Bài khác nên xem

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Viếng Tang Cố HT Cấp Dũng Tịnh Thuyền-Bửu Đồng

ducquang

Lời Cảm Niệm của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam trong Lễ Phúng Điếu

datthinh

BHD GĐPT Lâm Đồng thành kính phân ưu