Bài Thơ Tiễn Biệt anh Tâm Huệ

Ngày 27/2 năm Kỷ Sửu- 2005  Người anh áo Lam Tâm Huệ Cao Chánh Hựu đã ra đi mãi mãi:

Bài khác nên xem

Kính Viếng Giác Linh Anh – Quảng Tín

ducquang

Thơ: Dấu chân qua của Tuệ Như

phuocthanh

Chút tình cho em

phuocthanh