Bài Thơ Tiễn Biệt anh Tâm Huệ

Ngày 27/2 năm Kỷ Sửu- 2005  Người anh áo Lam Tâm Huệ Cao Chánh Hựu đã ra đi mãi mãi:

Bài khác nên xem

Thơ: Chiếc bóng viễn phương của Nguyên Hoàng

phuocthanh

Đêm Thơ Nhạc do Ủy Viên Văn Nghệ BHD Quảng Đức tổ chức

phuocthanh

Tiễn Anh Về

phuocthanh