Bài Thơ Tiễn Biệt anh Tâm Huệ

Ngày 27/2 năm Kỷ Sửu- 2005  Người anh áo Lam Tâm Huệ Cao Chánh Hựu đã ra đi mãi mãi:

Bài khác nên xem

Thơ: Niệm Ân Chân Nguyên của Thầy Thích Đồng Tín

phuocthanh

Thơ – Chúc xuân – Tình Xuân

datthinh

Thơ – (sáng tác: Tâm Minh Ngô Tằng Giao)