Khóa Tu Bát Quan Trai – BHD GĐPT Gia Định ngày 27.11.2011

 

Ngày 27.11.2011 nhằm ngày 07.11 Tân Mão, BHD Gia Định tổ chức Khóa Tu Bát Quan Trai với sự tham dự của 208 Huynh trưởng trong toàn BHD. Vào lúc 07h30 toàn thể đạo tràng trang nghiêm, giới tử vân tập chánh điện thọ nhận giới pháp do Ni Sư Thích Nữ Như Tường Cố vấn Giáo hạnh truyền trao. Sau lễ truyền giới, toàn thể đạo tràng Tụng kinh Cầu siêu chuẩn bị cho Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Gia Định.

Bát Quan Trai lần này toàn thể đạo tràng được nhận 2 thời Pháp thoại :

–   Phong trào học Phật của Giới trẻ phương Tây do Ni sư Thích Nữ Như Tường thuyết giảng vào lúc 09h00.

–   16 phép Quán hơi thở do Thượng tọa Thích Khế Đạo thuyết giảng vào lúc 14h00.

Nghi quá đường được tiến hành vào lúc 11h30, Thiền tịnh lúc 13h45 và tiến hành Nghi Sám hối vào lúc 16h00.

Tin từ VP BHD GĐPT Gia Định

 

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Đồng Nai Khai khóa bậc Kiên, Trì, Định, Lực năm 2014

nhuanphap

Trại Huấn luyện Anôma – Ni Liên – Tuyết Sơn GĐPT vùng Trúc Lâm – Đồng Nai

nhuanphap

Lễ Huý Nhật cố Hoà Thượng Thích Tâm Thanh

phuocthanh