“Tuần lễ Huân Tu lần thứ II ” – Chương trình truyền phát trực tiếp đêm thứ sáu (13/7 Canh Tý)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN PHÁT TRỰC TIẾP
ĐÊM THỨ SÁU – 31/8/2020 (13-7 CANH TÝ)

LƯU Ý: Video hiện đang đồng thời truyền phát trực tiếp trên Fanpage Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới tại https://www.facebook.com/GDPTVNTrenTheGioi/ và kênh Youtube Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới tại https://youtu.be/4bkgz-8LHK8

Bài khác nên xem

Thành Kính Phân Ưu

phuocthanh

Thông Điệp: Phật Thành Đạo và Xuân an bình – Phật lịch 2560

Huệ Quang GĐPTVN

BHD.GĐPT Lâm Đồng: Liên Trại A Nô Ma-Ni Liên Và Tuyết Sơn Khu Vực Đức Trọng – Lâm Hà

Huệ Quang GĐPTVN