“Tuần lễ Huân Tu lần thứ II ” – Chương trình truyền phát trực tiếp đêm thứ sáu (13/7 Canh Tý)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN PHÁT TRỰC TIẾP
ĐÊM THỨ SÁU – 31/8/2020 (13-7 CANH TÝ)

LƯU Ý: Video hiện đang đồng thời truyền phát trực tiếp trên Fanpage Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới tại https://www.facebook.com/GDPTVNTrenTheGioi/ và kênh Youtube Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới tại https://youtu.be/4bkgz-8LHK8

Bài khác nên xem

Tứ đại – dưới con mắt của Phật học và Khoa học

nhuanphap

Kiên Thệ: Trại họp bạn Ngành Thanh Liên Miền Khánh Hòa – Quảng Đức

Áo Lam

BHD Gia Định tổ chức liên trại HLHTr A Dục 25 – Lộc Uyển 33

nhuanphap