Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa thành kính phân ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ KHÁNH HÒA

Nhận được ai tin Huynh trưởng Cấp Tấn  LÊ VĂN TRANH, Pháp danh NGUYÊN MINH

– Nguyên Phụ tá Ủy viên Tổ Kiểm BHD Trung ương GĐPT Việt Nam

– Phó Trưởng Ban Ngành Nam BHD Thừa Thiên.

Đã xả bỏ báo thân lúc 03 giờ 30 ngày 01 tháng 8 năm 2020 (nhằm ngày 12 tháng 6 năm Canh Tý).

Hưởng thọ 69 tuổi

Toàn thể BHD – Hội đồng HTr cấp Tấn – Nguyên Trại sinh Phú Lâu Na 1 – và Lam Viên GĐPT Khánh Hòa thành kính chia buồn đến BHD. GĐPT Thừa Thiên và tang gia hiếu quyến của HTr NGUYÊN MINH – LÊ VĂN TRANH. Nhất tâm cầu nguyện Chơn linh anh sớm Vãng Sanh Cực Lạc Quốc.

Bài khác nên xem

Quà Tình Lam

phuocthanh

Kính Viếng Giác Linh Hòa Thượng -Dương Kinh Thành

ducquang

Ban HƯớng Dẫn GĐPT Quảng Nam 1 kính tiến

ducquang