Bản tin số 5: Lễ Tịch điện

Hôm nay 25/8/2013 tang lễ của Anh Phổ Minh được tiến hành với lễ tịch điện.
Sau đó BHD T.Ư GĐPT. VN đã tổ chức lễ tưởng niệm. Về chứng minh có Thượng Tọa Thích Nhuận Châu – cố vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam, Anh Nguyên Tín trưởng Ban BHD T.Ư GĐPT Việt Nam, đại diện Hội Đồng cấp Dũng BHD T.Ư, thường vụ và các thành viên BHD T.Ư, BHD.GĐPT các tỉnh Khánh Hòa, Đắc lắc , Biên Hòa, Quảng Đức. Thành viên BHD Lâm Đồng, huynh trưởng và đoàn sinh các đơn vị.
Tại lễ tưởng niệm đã đọc tiểu sử của Anh, BHD Lâm Đồng và BHD T.Ư đã có điếu văn tán dương sự đóng góp của Anh đối với tổ chức. Thượng Tọa chứng minh đã ban đạo từ.
Ngày mai 26/8/2013 lễ khiển điện và sau đó di quan và hỏa táng.

VP.BHD Lâm Đồng

Bài khác nên xem

Khóa tu bát quan trai Huynh trưởng – Đoàn sinh Nữ Phật tử GĐPT Gia Định

nhuanphap

Bế mạc Trại Huyền Trang 4 – BHD Cam Ranh

datthinh

BHD.GĐPT Ninh Thuận phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN