BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phúng viếng

Sáng nay vào lúc 10h00 ngày 6.6.2012.  BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đến tư gia Anh Như Thật Nguyễn Công Minh phúng viếng chia buồn.

Phái đoàn gồm qúy Anh Chị: Phó Trưởng Ban ngành Nữ, Tổng Thư Ký, Phó Tổng Thư Ký,Nội Vụ, Tổ Kiểm, Truyền Thông, Xã Hội, Nữ Oanh Vũ, PT Nội Vụ, PT Doanh Tế.

Sau phần niêm hương bạch Phật, đốt hương tưởng niệm trước linh cửu Hiền Thê của Anh Phó Trưởng Ban, Anh Tổng Thư Ký có đôi lời bộc bạch “ … được phép thay mặt Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương vì đường xa chưa về kịp, thay mặt Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam thành kính chia buồn với Anh Như Thật cùng tang gia hiếu quyến… Nguyện cầu Hương Linh của Phật Tử Nguyễn Thị Bính Pháp danh Như Khai :  Hoa Khai Kiến Phật ngộ vô sanh …

Trước Hương hồn của Chị. BHD Trung Ương tri ân Chị đã trọn đời tạo nhiều thuận duyên cho Anh Phó Trưởng Ban cống hiến sức lực trí tuệ cho tổ chức GĐPT Việt Nam phát triển và bền vững cho đến ngày hôm nay… ”

Thay mặt tang gia hiếu quyến, không ngăn dòng nước mắt trong lúc phân ly có đôi lời cảm tạ “… Tôi thay mặt Gia Đình cảm tạ qúy Anh Chị Trong BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đã đến phúng viếng chia buồn… Tôi phát nguyện từ nay cho đến cuối đời, ra sức phụng sự cho lý tưởng, xây dựng Tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam ngày càng vững mạnh…”

Lễ phúng viếng kết thúc lúc 10h30 cùng ngày

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam


Bài khác nên xem

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC HỘI THẢO NGÀNH ĐỒNG.

Huệ Quang GĐPTVN

BHD BIÊN HÒA – Kỳ thi bán niên năm 2014

Linh Nguyên

GĐPT Linh Sơn TP.Đà Lạt tổ chức lễ Chu niên lần thứ 66

phuocthanh