BHD GĐPT Ninh Thuận tổ chức khai khóa bâc lực năm 2016

Hòa trong niềm vui cùng sĩ tử Lam viên Bậc Lực trong toàn quốc . Buổi sáng đầu Xuân Đất Chàm lành lạnh… hôm nay ngày 06/03/2016 ( nhằm ngày 28/01 năm Bính Thân ).tại Chùa Tỉnh Hội Phanrang – Tháp Chàm – Ninh Thuận.  BHD GĐPT Ninh Thuận tổ chức khai khóa  bâc lực năm 2016& Tổng kết Bậc Lực 2015 & Trao chứng chỉ trúng cách Bậc Lực năm 2015 .Chứng minh, ban đạo từ cung kính cung thỉnh Đại đức THÍCH NGUYÊN LÂM trú xứ chùa Phước Long – Ninh Phước – Ninh Thuận – Cố vấn Giáo lý GĐPT/NT. Chủ tọa buổi lễ Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Lễ TRẦN CÔNG LỘC Phó Trưởng ban Ngành  Nam BHD, cùng ACE BHD.GĐPT/NT  tham dự.

Về phần sĩ tử Bậc Lực năm 2016

+ 8 Huynh trưởng nhận chứng chỉ trúng cách Bậc Lực năm 2015

+ 15 Huynh trưởng học viên Bậc Lực 5

+ 03 Huynh trưởng học viên Bậc Lực 4

+ 01 Huynh trưởng học viên Bậc Lực 3

+ 01 Huynh trưởng học viên Bậc Lực 2

+ 14 Huynh trưởng học viên Bậc Lực 1

Buổi lễ kết thúc 10h00 cùng ngày, trong bầu không khí trang nghiêm thấm tình đạo hạnh.

VP.BHD

25549933665_b32de9bcdf_k

25523781126_38d8ccc547_h

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Bài khác nên xem

CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ – BHD GĐPT Bình Thuận

Người Áo Lam

Mừng Đệ Ngũ Chu Niên Trang Nhà GĐPT/VN/TTG

nhuanphap

BHD GĐPT tỉnh Ninh Thuận phúng viếng tang lễ anh Nhật Hồng

nhuanphap