BHD GĐPT Ninh Thuận tổ chức khai khóa bâc lực năm 2016

Hòa trong niềm vui cùng sĩ tử Lam viên Bậc Lực trong toàn quốc . Buổi sáng đầu Xuân Đất Chàm lành lạnh… hôm nay ngày 06/03/2016 ( nhằm ngày 28/01 năm Bính Thân ).tại Chùa Tỉnh Hội Phanrang – Tháp Chàm – Ninh Thuận.  BHD GĐPT Ninh Thuận tổ chức khai khóa  bâc lực năm 2016& Tổng kết Bậc Lực 2015 & Trao chứng chỉ trúng cách Bậc Lực năm 2015 .Chứng minh, ban đạo từ cung kính cung thỉnh Đại đức THÍCH NGUYÊN LÂM trú xứ chùa Phước Long – Ninh Phước – Ninh Thuận – Cố vấn Giáo lý GĐPT/NT. Chủ tọa buổi lễ Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Lễ TRẦN CÔNG LỘC Phó Trưởng ban Ngành  Nam BHD, cùng ACE BHD.GĐPT/NT  tham dự.

Về phần sĩ tử Bậc Lực năm 2016

+ 8 Huynh trưởng nhận chứng chỉ trúng cách Bậc Lực năm 2015

+ 15 Huynh trưởng học viên Bậc Lực 5

+ 03 Huynh trưởng học viên Bậc Lực 4

+ 01 Huynh trưởng học viên Bậc Lực 3

+ 01 Huynh trưởng học viên Bậc Lực 2

+ 14 Huynh trưởng học viên Bậc Lực 1

Buổi lễ kết thúc 10h00 cùng ngày, trong bầu không khí trang nghiêm thấm tình đạo hạnh.

VP.BHD

25549933665_b32de9bcdf_k

25523781126_38d8ccc547_h

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Bài khác nên xem

Huynh trưởng GĐPT Cam Ranh tu Bát Quan Trai giới lần thứ 3 – năm 2014

Tham dự Lễ cầu nguyện và tưởng niệm Hòa thượng Thích Hạnh Tuấn tân viên tịch.

phuocthanh

Chư tôn đức Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN và Phái đoàn đại diện GĐPT kính viếng Giác linh Đại lão Hòa thượng Thích Chơn Trí tân viên tịch

Huệ Quang GĐPTVN