BHD GĐPT Khánh Hoà phân ưu

Phat A Di Da
BAN HƯỚNG DẪN-HUYNH TRƯỞNG-ĐOÀN SINHNAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬTGIA ĐÌNH PHẬT TỬ KHÁNH HÒA

Cung kính đảnh lễ Giác linh Hòa Thượng. Tôn đức Ân Sư của GĐPT.VN

Nguyên Phó Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo GHPGVNTN

Thành viên Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh tân viên tịch

Tại chùa Phật Ân-Long Thành-Đồng Nai lúc 13 giờ 00 ngày 24/12/2014

Thượng MINH hạ KIẾN

Nhằm ngày 3 tháng 11 năm Giáp Ngọ

Nhất tâm ngưỡng nguyện giác linh Hòa Thượng

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

Bài khác nên xem

GĐPT Khánh Hòa Việt Nam Phân Ưu

ducquang

BHD GĐPT Bình Định: Siêu Sanh Phật Quốc

phuocthanh

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Vô Cùng Thương Tiếc

ducquang