THÔI

        Con kính tặng Thượng tọa Trưởng Ban An Sinh HĐCVGH GĐPT Việt Nam
 
Nẽo đời muôn vạn khúc quanh
Bước chân thoát tục du hành lợi tha
Dạo chơi trong cõi ta bà
Pháp là bạn lữ trú nhà Từ Bi
Sắc trần các pháp hữu vi
Như sương đầu cỏ thịnh suy vô thường
Đạo là suối mát yêu thương
Hành thâm Chơn Thức trên đường lợi sanh
Xuất trần ra khỏi hư danh
Quyền uy thế lực dỗ dành được đâu
Thương ai chết dưới vũng sầu
Đuổi theo giọt mật qua cầu là thôi
Ngàn năm bia miệng để đời
Xuôi dòng nước đục đánh rơi mái chèo
Còn ta thuyền đã nhổ neo
Thong dong nước tịnh trong veo mây trời
Hồng trần nhẹ bước rong chơi
Vân du sông núi hát lời từ tâm
Chứng nhân bao cuộc thăng trầm
Đời suy pháp mạt nghe thầm xót xa
Kể từ thuở bước chân ra
Vạn năm linh thoại  nở hoa một lần
Chỉ vì lợi ích tha nhân./.
        Phan Hồng Liên

Bài khác nên xem

Thơ: Mùa Xuân Phật hiện

phuocthanh

Tôi yêu – HGT

Áo Lam

Bản Tin 5: Thơ – Chào Chị!

ducquang