Trang chủ / Văn nghệ / Phim ảnh / Video: Môn đồ pháp quyến thọ tang Đức Trưởng Lão HT Thượng Thủ

Video: Môn đồ pháp quyến thọ tang Đức Trưởng Lão HT Thượng Thủ

Quay và biên tập video: trang nhà GĐPT Thế Giới.

Ý kiến