Văn thư số : 12.036/HDTƯ/TB ngày 20.04.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Văn thư số : 12.036/HDTƯ/TB ngày 20.04.2012 V/v Hoàn tất Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử các Tỉnh Thị.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Quyết định số : 11.108/HDTƯ/TB ngày 27.12.2011

datthinh

Thông tư của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam về Lễ tang Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu

datthinh

Bản tin số 2 Đại hội GĐPT Việt Nam trên Thế giới kỳ III

phuocthanh