Văn thư số : 12.036/HDTƯ/TB ngày 20.04.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Văn thư số : 12.036/HDTƯ/TB ngày 20.04.2012 V/v Hoàn tất Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử các Tỉnh Thị.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Gia Định nhiệm kỳ 2020 – 2024

nhuanphap

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Bình Thuận (Nhiệm kỳ IX 2020 – 2024)

Quyết định : 11.037/HDTƯ/TB – Ban hành và áp dụng bộ biểu mẫu hành chánh

datthinh