Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Huấn Luyện Viên – Phú Lâu Na

 

( Theo chương trình Huấn luyện Khóa I /TƯ – Năm 2000 )

A.  CHƯƠNG TRÌNH CHUNG CHO CẢ 2 THÀNH PHẦN

 1. Mục đích yêu cầu của 4 bộ môn tu học trong Gia Đình Phật Tử.
 2. Các hình thức tu học trong tổ chức.
 3. Sinh hoạt chuyên đề truyền thống lễ nghi.
 4. Các vấn đề căn bản để xây dựng tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
 5. Nguyên lý xây dựng phương pháp giáo dục trong Gia Đình Phật Tử.
 6. Mục đích tổ chức quản trị hành chánh.
 7. Chân dung Huynh trưởng.
 8. Tâm lý đối tượng (học viên).
 9. Phương pháp trắc nghiệm và thống kê.
 10. Sinh hoạt đề tài.
 11. Sổ tay huấn luyện.
 12. Con người Huấn Luyện Viên.

 B.  CHƯƠNG TRÌNH CHO THÀNH PHẦN HUẤN LUYỆN VIÊN PHẬT PHÁP

 1. Đạo Phật với tuổi trẻ.
 2. Pháp môn chuyển hóa phiền não thành an vui.
 3. Thông suốt Nội Minh trong Gia Đình Phật Tử.
 4. Vận dụng Tứ Tất Đàn – Tam Đoạn Luận vào hướng dẫn nâng cao nghệ thuật truyền đạt.
 5. Thực hành Phật pháp để xây dựng Y Báo – Chánh Báo của người Huynh Trtưởng Gia Đình Phật Tử.
 6. Phương pháp triển khai một tài liệu Phật pháp.
 7. Nhân Minh Luận trong phương pháp hướng dẫn.
 8. Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử đối với vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái.

 C.  CHƯƠNG TRÌNH CHO THÀNH PHẦN HUẤN LUYỆN VIÊN CHUYÊN MÔN

 1. Thông suốt các loại hình sinh hoạt dã ngoại.
 2. Sinh hoạt chuyên đề Trại và Lửa trại.
 3. Sinh hoạt chuyên đề Truyền tin.
 4. Sinh hoạt chuyên đề Phương hướng – Đồ bản.
 5. Sinh hoạt chuyên đề Văn nghệ.
 6. Sinh hoạt chuyên đề Sinh hoạt xã hội.
 7. Trò chơi trong phương pháp giáo dục Gia Đình Phật Tử.
 8. Phương pháp thực hành và truyền đạt một đề tài chuyên môn.

 D.  PHỤ KHÓA

 1. Phương pháp truyền đạt một đề tài tinh thần.
 2. Nghệ thuật thông đạt.

Bài khác nên xem

Tứ nhiếp pháp với Đoàn trưởng

datthinh

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu kết khóa liên trại HLHT A Dục11-Lộc Uyển 17

Tâm Lễ

BHD GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức kết khóa Trại Lộc Uyển 16

phuocthanh