Trại Huấn Luyện cấp I A Dục do BHD GĐPT Quảng Nam 1 tổ chức

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRẠI HUẤN LUYỆN CẤP I A DỤC – DO BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ QUẢNG NAM TỔ CHỨC

 

 

Bài khác nên xem

Câu chuyện ” Tử Uyên Thê “

datthinh

Các ngày Lễ chính trong Gia Đình Phật Tử

datthinh

Điều khiển một buổi sinh hoạt Đoàn

datthinh