Trại Huấn Luyện cấp I A Dục do BHD GĐPT Quảng Nam 1 tổ chức

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRẠI HUẤN LUYỆN CẤP I A DỤC – DO BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ QUẢNG NAM TỔ CHỨC

 

 

Bài khác nên xem

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU tổ chức lễ Tổng kết -phát chứng chỉ LIÊN trại huấn luyện A-DỤC 12-LỘC UYỂN 18.

Tâm Lễ

Tiểu Sử Cố HT cấp Tấn Nguyên Kiên-Hoàng Xuân Thiên-BHD Quảng Đức Sài Gòn

ducquang

Tứ nhiếp pháp với Đoàn trưởng

datthinh