TIN TỨC

1. Sáng nay vào lúc 08 giờ 30 Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Hoành Lê Văn San hướng dẫn phái đoàn BHD/TƯ/GĐPT VIỆT NAM gồm 07 anh chị và 07 anh chị cựu Huynh trưởng cùng tham dự húy nhật cố Huynh Trưởng cấp Dũng Không Liên Hoàng Thị Thảo, Nguyên Phó Ban ngành nữ BHD/TƯ/GĐPT Việt Nam tại chùa Vạn Đức quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Hòa Thượng thượng PHƯỚC hạ TOÀN Phương trượng đường thượng trụ trì chủ sám và và ban kinh sư tại bản tự. Từ tuyên đọc sớ văn đến phục nguyện hồi hướng thầy không bỏ sót ai kể cả ban Bảo trợ Gia trưởng Huynh trưởng GĐPTVN quá cố làm ai cũng xúc động quy kính biết ơn.

2.- Vào lúc 17 giờ, anh Huynh trưởng Cấp Dũng NGUYÊN HOÀNH Lê Văn San hướng dẫn toàn bộ phái đoàn như ban sáng về TU VIỆN QUẢNG ĐỨC đường Đặng Văn Bi quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương hoa quả phẩm thành tâm tưởng niệm Hòa thượng khai sơn tu viện nối dòng pháp Thiền Lâm Tế chánh tông đời thứ 45 húy thượng QUẢNG hạ LIÊN tự BI HOA hiệu TRÍ HÃI đại lão Hòa Thượng ân sư giác linh.

3.BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI, BAN HƯỚNG DẪN HÃI NGOẠI, BAN NHƯỚNG DẪN GĐPT VIỆT NAM, TRANG NHÀ GĐPT VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI, TRANG NHÀ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM, BAN BIÊN TẬP SEN TRẮNG VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TÍN VIỆT NAM PHẬT TỬ THỌ ƯU BÀ DI GIỚI TÁNH DANH PHẠM THỊ VU PHÁP DANH NGUYÊN DIỆU SANH NĂM CANH NGỌ (1930) VỪA THẤT LỘC TAI TƯ GIA VÀO LÚC 06 GIỜ 45 PHÚT NGÀY 04 THÁNG 05 NĂM GIÁP NGỌ (01-06-2014) LÀ BÀO TỶ CỦA HÒA THƯỢNG THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ CHỨNG MINH, MẪU THÂN HÒA THƯỢNG thượng NGUYÊN hạ GIÁC TRỤ TRÌ TU VIỆN QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM THỌ 85 TUỔI. LỄ NHẬP LIỆM VÀO LÚC 20 GIỜ NGÀY 04 THÁNG 05-NĂM GIÁP NGỌ. NHỤC THÂN ĐƯỢC QUÀNG TẠI TU VIỆN QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM.

LỄ DI QUAN ĐƯỢC CỬ HÀNH VÀO LÚC 06 GIỜ SÁNG NGÀY NGÀY 06 THÁNG 05 NĂM GIÁP NGỌ (03-06-2014) HỎA TÁNG TẠI ĐÀI HỎA TÁNG THUẬN AN BÌNH DƯƠNG. LAM VIÊN TRONG NƯỚC VÀ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI MỘT LÒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG QUÝ THẦY VÀ HIẾU QUYẾN DỐC TÂM NGUYỆN CẦU CHO CỤ BÀ SỐM SIÊU SANH THOÁT HÓA. NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu: Khóa tu Bát Quan Trai kỳ 1/2020

Tâm Lễ

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu khai khóa bậc Lực năm 2018

Tâm Lễ

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức khóa tu Bát Quan Trai lần thứ 5/2019

Tâm Lễ