Tin Buồn

Phật A Di Đà

Chiều nay vào lúc 17 giờ 30 phút phái đoàn BHD/TƯ/GĐPT Việt Nam dưới sự hướng dẫn của Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Hoành Lê Văn San có anh Thị Nguyên Nguyễn Đình Khôi Phó Tổng Thư ký, chị Diệu Thuận Phạm Thị Xuân Hòa Phó Tổng Thư ký tháp tùng Đại lão Hòa thượng đạo hiệu thượng ĐỨC hạ CHƠN Thượng thủ Hội đồng Tăng già Chứng minh, Thượng tọa đạo hiệu thượng CHƠN hạ THỨC Viện chủ Tu viện Quảng Đức đãi lao Hòa thượng Trưởng ban Thường trực HĐCVGH/BHD/TƯ/GĐPT Việt Nam cùng có mặt tại Tổ đình Giác Nguyên, quận tư viếng tang Sa Di Ni Bồ Tát Giới thế danh Nguyễn Thị Bường, pháp danh DIỆU KIỆM cố mẫu của Hòa thượng đạo hiệu thượng MINH hạ NGHĨA Viện chủ Tu Viện Toàn Giác, Phương trượng đường thượng Tổ đình Giác Nguyên.

Mấy mươi năm trước Hòa thượng thượng MINH hạ NGHĨA cũng từng tu học tại Tu viện Quảng Hương Già Lam nên có sự trọng hậu đầy thâm tình. Ngài cũng không quên cung thỉnh ôn Già Lam cử phất trần trong lễ di quan ngày 24. Ôn Già Lam cũng hoan hỷ nhận lời. Trước Phật tiền quý ngài nhất tâm chú nguyện vãng sanh cho giác linh và trước linh đường quý ngài tuyên pháp ngữ dẫn linh siêu sanh thoát hóa.

Môn đồ hiếu quyến đã cung tiễn quý ngài hồi quy phương trượng và ra về vào lúc 18 giờ 00 cùng ngày./.

(Thị Nguyên)

Bài khác nên xem

Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu thăm vấn an Chư tôn đức trong mùa Phật đản PL 2565

Tâm Lễ

BHD Gia Định: Chu niên GĐPT Đức Quang

nhuanphap

Lễ Húy nhật lần thứ 42 cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa nguyên Viện trưởng VHĐ GHPGVNTN

phuocthanh