Tiểu sử và Văn tưởng niệm HTr cấp Dũng NGUYÊN TÍN – NGUYỄN CHÂU

TIỂU SỬ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG NGUYÊN TÍN – NGUYỄN CHÂU

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh.

Kính bái bạch: Chư tôn đức chứng minh

Kính thưa: Quý Tang gia hiếu quyến, Quý Thiện hữu tri thức, Quý Thân hữu của tình Lam, quý Quan khách.

Kính thưa: Toàn thể Đạo tràng Lam viên.

Trước giờ chia tay Anh cả của Tổ chức GĐPT Việt Nam, chúng con xin được vài phút Ôn lại của cuộc đời phụng sự Tam bảo, Lý tưởng GĐPT Việt Nam của người Huynh trưởng, Phật tử tại gia gương mẫu để truy tán công đức, nêu gương hạnh sáng lành cho các thế hệ tiếp nối học theo mà trưởng dưỡng Bồ-đề tâm, phụng sự Đạo pháp, Dân tộc qua tinh thần xiển dương mục đích GĐPT Việt Nam.

1. DUYÊN LÀNH THỌ HUYỄN THÂN:

Anh Nguyên Tín sinh ngày 20/08 năm Giáp Tý (1924) tại đất Thạch Hãn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị trong một gia đình thuần lương. Anh là con thứ chín trong gia đình mười anh chị em gồm bốn trai và sáu gái. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Cư, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Tòng, với tấm lòng hiếu học, nghị lực vươn lên từ nơi làng quê nghèo thiếu thốn về vật chất, anh sớm đã học hành xuất sắc, tuổi ấu thơ được lớn lên trong tình thương đầy ắp của gia đình với cha mẹ và anh chị em đã sớm hàm dưỡng nên tính cách thuần thiện của anh.

Để thuận duyên trong việc học hành, năm 1935 Anh theo Bào huynh vào Huế học trường Quốc học. Đến năm 1940 đậu thủ khoa trong kỳ tuyển sinh của Trường Kỹ Nghệ Thực hành. Sau 3 năm dùi mài đèn sách, với thiên tư mỹ thuật, điêu khắc, Anh đã tốt nghiệp xuất sắc với tước hiệu Nghệ nhân trắc họa đồ bản, được bổ nhiệm về làm việc ở Sở Thủy Nông Đông Dương, Sài Gòn.

Rời Gia đình với nổi lòng thương nhớ, hành trang mang theo là tình cảm với nơi chôn nhau cắt rốn, canh cánh bên lòng hiếu đạo chưa tròn, thổn thức tâm can khi khói lửa chiến tranh tàn phá quê hương, song đường mãn phần, Anh Chị em ly tán, cơ nghiệp Gia đình chỉ còn là một gò đất hoang. Chính những nhân duyên này là động lực để Anh vươn lên an thân lập mệnh trong đời sống người Phật tử chân chính, đóng góp xứng đáng cho Đạo Pháp, Dân Tộc và Lý tưởng nhà Lam.

Đến năm 1946, Anh về Đạt Lạt trong nhân duyên thuyên chuyển công tác, và Anh nên gia lập thất, suốt cuộc đời Anh dốc lòng chu toàn bổn phận, yêu thương, hết lòng nuôi dạy 10 người con (4 trai – 6 gái) thành nhân, với tâm lành kính tin Tam bảo.

2. ẢNH HIỆN MỘT ĐÓA HOA LAM:

Vốn thiên tư thuần thiện, chủng tử Bồ-đề vô lượng kiếp huân tu, về Xuân kinh khi tuổi đồng niên, kết duyên Phật pháp, thắng duyên thành tựu, ngày rằm vía Phật đản sanh năm 1935, Anh là một trong 52 em Đồng Ấu đầu tiên tại Huế cầm đèn giấy vừa đi vừa hát “Vui mừng gặp ngày nay, mùng Tám tháng Tư” trong lễ rước Phật từ chùa Báo Quốc về Diệu Đế. Đây là một mối nhân duyên lành đầu tiên trên con đường tu học và trở thành một Phật tử thuần thành của anh.

Tháng ngày học tập lập thân, từ Huế đô đến Sài thành, Phật chất không hề phai nhạt, khi về Lâm Viên định cư, Anh tìm về Chùa Tỉnh hội Linh Sơn, tham gia Đoàn Nhi Đồng Phật Giáo đến năm 1949 thì thay đổi thành Gia Đình Phật Hóa Phổ Đà Lạt, Tuyên Đức mà Anh là một trong những thành viên đầu đàn.

Nơi xứ ngàn hoa, hạt giống lành năm xưa được tưới tẩm nảy mầm qua ấn tích Quy y Tam bảo, Anh phát nguyện nương tựa Phật, Pháp, Tăng, thọ trì năm giới, được Hòa thượng bổn sư húy thượng Tâm hạ Thị, tự Trí Nghiễm, hiệu Thiện Minh truyền trao giới pháp, ban Pháp danh là NGUYÊN TÍN.

Với tinh thần thân cận thiện sĩ, thính văn chánh pháp, như lý tác ý, pháp tùy pháp hành, Anh đã nỗ lực hạ thủ công phu, nhiếp trì pháp môn Tịnh độ, ngày 3 thời sám hối sáu căn, tháng 2 kỳ thanh tịnh Bố-tát, phát nguyện trường trai gần 60 năm, lập nguyện Bồ-tát hạnh, thọ Bồ-tát giới tại gia năm 2002 tại Quảng Hương Già Lam, được Đức Trưởng lão Hòa thượng Đàn đầu thượng Nguyên hạ Mỹ, tự Đức Chơn ban Pháp tự PHƯỚC NGUYÊN.

3. TRĂM NĂM CHÍ NGUYỆN VỮNG BỀN

Huynh trưởng Nguyên Tín – Nguyễn Châu có mặt cùng tình Lam từ những ngày Tổ chức phôi thai trong danh xưng Đồng ấu Phật tử, Gia Đình Phật Hóa Phổ rồi đến GĐPT Việt Nam. Hơn 80 năm son sắc Lam tình, dù có khi cuồng phong thổi rát sức bình sinh nhưng chí nguyện vẫn thi gan cùng tuế nguyệt, với hạnh nguyện cao khiết, đời sống mẫu mực, nhập thế tinh chuyên nêu rõ hạnh lành, xứng danh Phật tử nên năm 1956, Anh được Tổng Hội Phật Giáo Trung Phần trao cấp Tấn trong đợt đầu tiên, đến năm 1974, được Viện Hóa đạo GHPGVNTN tấn phong Cấp Dũng, năm 2004 chính thức được Viện Hóa Đạo GHPGVNTN chuẩn y đảm trách vai trò Vụ trưởng GĐPT Vụ, ủy thác trách nhiệm gánh vác sự nghiệp Giáo dục các thế hệ thanh thiếu đồng niên trưởng thành trong chánh pháp.

Ngọn đèn vô tận đã soi dẫn Lam nghiệp đời Anh, tùy thuận nhân duyên Huynh trưởng Nguyên Tín đảm nhận và chu toàn trách nhiệm với dấu ấn: 12 năm Phó Trưởng ban, rồi 40 năm Trưởng ban BHD GĐPT Đà Lạt – Tuyên Đức, Lâm Đồng, 29 năm làm Đại diện BHD Trung ương GĐPT Việt Nam tại miền Khuông Việt, tròn 30 năm làm người thuyền trưởng lèo lái thuyền Lam GĐPT Việt Nam đi qua giai đoạn thác ghềnh, 19 năm trong vai trò Trưởng ban BHD GĐPT Việt Nam trên Thế giới, 07 năm duy trì pháp lý Vụ trưởng trong vai trò Trưởng ban Ban Thường trực Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng GĐPT Việt Nam.

Anh có mặt ở tất cả các kỳ Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam trong vai trò thành viên Ban tổ chức, Chủ tọa, thuyết trình viên của Đại hội. Đặc biệt là sự đóng góp của Anh đối với hình thức GĐPT Việt Nam qua việc hoàn chỉnh hình thức, kỹ thuật, mỹ thuật, ý nghĩa Phật pháp qua huy hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, kỳ hiệu của Tổ chức GĐPT Việt Nam.

Anh đảm nhận vai trò Chủ đầu tư, Trưởng ban kiến thiết, người thiết lập mô hình Trại trường GĐPT Việt Nam, biểu tượng thiêng liêng của tổ chức áo Lam truyền thống.

Từng lớp đàn em trưởng thành qua sự trao truyền của Anh Nguyên Tín trong vai trò: Trại trưởng, Trại phó, Huấn luyện viên các trại từ Tuyết Sơn đến Vạn Hạnh, Anh trao truyền cho đàn em không chỉ là bài học giáo khoa, tinh thần mà hơn hết là bài học thân giáo, khẩu giáo, ý giáo với nụ cười bao dung, yêu thương, tha thứ. Trong đó không thể không nhắc đến sự kham nhẫn, năng hành của Anh trong vai trò Trại trưởng Trại Huấn luyện Huynh trưởng cấp III Vạn Hạnh 2 GĐPT Việt Nam trong giai kỳ khó khăn nhất của Tổ chức, với thời gian từ năm 1987 đến năm 2002, Anh un đúc nên một thế hệ Huynh trưởng trụ cột đang gánh vác Phật sự duy trì mạng mạch GĐPT Việt Nam tại các cấp trên Thế giới.

Với đôi tay khéo, tâm thuần chân, đời sống thiện lành, chủng tử nhiều đời hiện sinh, Anh đã góp phần trong việc điêu khắc tôn tượng Chư Phật, Bồ tát, Thánh Tăng, La Hán, giai thoại thiền, biểu hiện pháp học, pháp hành qua từng bức phù điêu với họa tiết như tranh thủy mặc, pháp tướng uy nghi, từ bi hiển lộ, những công trình của Anh được các trú xứ trân trọng giữ gìn tại: Thiền viện Thường Chiếu, Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, Vĩnh Minh Tự viện, Chùa Phật Ân, Chùa Viên Minh Bến Tre.

30 năm gánh vác trọng nhiệm, lèo lái thuyền Lam, lúc khó khăn này khi chướng duyên khác với tâm định tĩnh, đức hạnh cao dày, Anh đã dựng xây nhà Lam vững bền, lấy đời sống thuần chơn làm minh chứng, y chỉ Phật pháp, Mục đích GĐPT Việt Nam để hóa giải những nghi kỵ xung quanh.

Anh lấy tình thương để hóa giải những nội kết, lấy hỷ xả để ôm ấp đàn em, lấy tùy hỷ để điều hành Phật sự.

Trăm năm chí nguyện vững bền, thân tứ đại theo duyên suy giảm do tuổi hạc đã cao, lúc 13h30 ngày 11 tháng 04 năm Quý mão (ngày 29 tháng 05 năm 2023) sau khi được Thượng tọa Ân sư khai thị, gia quyến niệm Phật trợ duyên, Anh an nhiên xả báo thân, hưởng đại thọ 100 tuổi.

4. SỐNG MÃI TRONG TÌNH LAM GĐPT VIỆT NAM:

Công hạnh của Huynh trưởng Nguyên Tín – Nguyễn Châu được Chư tôn đức Hội đồng Trưởng lão Viện Tăng thống, Hội đồng Tăng già Bản thệ, Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam tán thán công đức: THỊ DANH VI BẤT THỦ.

Nói về Anh, Thượng tọa Nguyên Hiền cảm tác: “Lão đã sống qua nhiều triều đại, trải bao thời cuộc. Duyên lành đã cho lão được gặp Phật Pháp, kính tín Tam Bảo, được đi theo lý tưởng của mình từ những ngày đầu mà tổ chức được thành lập. Lý tưởng của lão cũng đơn sơ thôi, bình dị thôi: “Giáo dục thanh thiếu đồng niên trở thành những người công dân tốt của xã hội theo tinh thần Phật Pháp”. Người chọn cho mình một lý tưởng để theo, một lẽ sống để cống hiến, rồi đi theo lý tưởng ấy suốt một đời, từ thuở đồng ấu hoa niên đến trăm năm tùng hạc như lão là hiếm có trên mãnh đất Việt Nam ngàn đời khổ luỵ này.. Thực vậy, quê hương gầy gộc, dáng anh cũng gầy, cả một đời tận hiến vì lý tưởng giáo dục con người, xây dựng quê hương tươi đẹp, Anh mãi hiện diện trong Tình Lam, trong lý tưởng Gia đình Phật tử Việt Nam.

Bởi lẽ, cuộc đời anh gắn bó vẹn nguyên với Gia đình Phật tử Việt Nam. Anh là một phần của lịch sử Tổ chức, âm thầm và lặng lẽ; kiên trung và tận tụy. Giờ đây, giữa dòng sinh diệt của thế gian, một nụ Lam chơn thường đang biểu hiện tròn đầy, trong anh, trong chị và trong các em một cách bất diệt. Nguyện lực của anh, truyền trao cho đàn em nỗi niềm ước mong sâu sắc: “Yêu thương nhau, cùng tha thứ cho nhau, để hàn gắn những đổ vỡ, tinh tấn tu học, thực hành Bồ-tát hạnh qua việc giữ gìn lý tưởng truyền thống của Gia đình Phật tử Việt Nam”.

Trong tâm niệm tưởng kính về Anh, về một người Áo Lam đã đi một cuộc hành trình ngót đầy trăm năm với Gia đình Phật tử Việt Nam, đàn em của Anh nguyện như lời anh dạy mà phụng hành không quên, để anh mãi còn biểu hiện trong mỗi anh chị em Lam viên Gia đình Phật tử Việt Nam trên toàn Thế giới.

Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát.

******

VĂN TƯỞNG NIỆM HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GĐPT VIỆT NAM
NGUYÊN TÍN – NGUYỄN CHÂU

Của Hội đồng cấp Dũng, Ban Hướng Dẫn, Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT Việt Nam các cấp trên Thế giới.

 

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Chúng con toàn thể Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT Việt Nam các cấp trên Thế giới, hiệp cùng Tang quyến, đại vị Chơn linh Cố Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Tín – Nguyễn Châu chí thành kính dâng ba lễ cúng dường hiện tiền Chư Đại Tăng chứng minh. (lạy 3 lạy)

Cúi xín Quý Ngài từ mẫn cố chứng minh, hộ niệm cho toàn thể Lam viên GĐPT Việt Nam chúng con chí thành dâng lời cảm niệm người Anh Trưởng quý kính trong giây phút tiễn biệt, khép lại nhân duyên tương phùng nơi cõi tạm.

Cung kính Chơn linh Anh Nguyên Tín:
Các hành vô thường, đó là pháp sinh diệt
Sinh diệt không còn, tịch diệt cũng là vui
An trụ chơn như thể tánh
Sen nở tỏa ngát pháp hương
Đường mây thả bước mười phương
Đế châu ảnh hiện chân thường pháp thân
Bản thể tứ đại vốn không
Năm ấm thọ thân chẳng thật
Tiết tháng tư Phật về thơm ngát
Mùa khánh đản, Pháp nở đất trời
Nhà Lam một đóa sen rơi,
Thông già rũ bóng nơi nơi lệ tràn
Anh đi uy đức thênh thang
Đàn em ở lại giữ ngàn yêu thương
Nhớ chơn linh xưa:
Quảng Trị, Thạch Hãn, nuôi chí anh hào
Xuân Kinh, Hương Giang, dưỡng mầm Phật tuệ
Duyên lành hội đủ,
Nương Nguyễn tộc, thọ huyễn thân
Gia phong giữ đạo làm lòng, tín thuần tư lương sẵn có,
Duyên với Đạo:
Một chín ba lăm rước Phật đản sanh

Tay cầm đèn hoa cùng Đồng Ấu chí thành cất cao thanh âm “vui mừng gặp ngày nay, ngày vía Đản sanh”. Từ đó, nhân thiện bừng khai, Thầy truyền trò thọ, Tam quy ngũ giới, từng ngày soi lại chính mình, đinh ninh tháng năm giữ đạo. Duyên lành tỏa ngát, Ân sư khai thị đệ tử phụng hành, Bồ tát tại gia, sát na hạ thủ hành trì, kiên cố bốn mùa lợi sanh.  Quả thật:

Nguyễn Châu trở về cội nguồn tín hạnh,
Gia Đình Phật Hóa tuổi thanh niên, vui hát hòa ca,
Nguyên Tín nương tựa ngôi Tam bảo,
Gia Đình Phật Tử trọn đời Lam, nguyện gắng sửa mình.
Tứ ân tổng báo, tam nghiệp huân tu,

Mang tâm hành Bồ-tát rộng thương đàn em, áo Lam Tuyên Đức, Lâm Đồng, Việt Nam kết vòng dây thân ái, cho yêu thương nối dài. Lấy hạnh đức an nhẫn nuôi tình Huynh đệ, Sen trắng năm Châu bốn biển giữ tình Lam truyền thống, cho hiếu nghĩa sắc son. Giữa những biến cố của Lịch sử quê hương, tháng ngày tình Lam cùng cộng nghiệp, tâm hạnh Anh sáng ngời, cùng đồng sự một lòng tấn đạo nghiêm thân.

Nguyện cho sen ngát cõi trần
Tình Lam tinh tấn xa gần tỏa hương.

Gần 90 năm sống đời Phật tử, an ổn thân tâm với bốn niềm tin bất hoại, Tình Lam chung thủy, đời Huynh trưởng Anh nhã tơ lòng, dệt nên bao thế hệ đàn em thành toàn phẩm hạnh.

Nhớ về Anh,
Những khi pháp nhược ma cường,
Lòng người gian dối, mở đường quay lưng
Anh về giữ trọn trời xuân,
An nhiên bên Phật tín nhuần công phu,
Lắng nghe, hòa kính, ôn nhu
Tháng ngày công quả, chu toàn bản tâm.
Thương Anh Trưởng,
Tuổi 80, 90, từng bước chậm đi khắp đó đây,
Dựng xây đức tin đàn em trong chánh pháp,
Gió lớn chẳng lay, sóng xô nước lặng
Giữ tâm lành cho nội kết hóa tan
Ôm nhau chung một pháp hành,
Giữ nhau cho trọn tình Anh sáng hoài,
Chúng em tự hỏi,
Anh từ đâu đến?
Lý đạo quá nhiệm mầu,
Tình Lam thật cao sâu,
Đường Lam vui chất ngất
Anh giữ trọn nguyện đầu.
Kính Anh,
Sống trọn đời Lam, vẹn toàn lý tưởng
Vun bồi đàn em thanh xuất ư Lam, thắng nhi ư Lam
Đời năm trược hóa hiện đóa hoa thương
Dọc đường thơm ngát chân phương kiếp người.Nhớ lời Anh, chúng em xin sống trọn vẹn với tinh thần Nguyên Tín:

“Gia Đình Phật Tử Việt Nam, trung thành cùng lý tưởng Đạo pháp, Dân tộc, không hổ thẹn cùng quê hương, cùng Chư vị thánh tử mười phương. Dù trải qua nhiều chặng đường u tối, thử thách nay đang trui rèn chúng ta.
Thăng trầm nhưng áo Lam không đổi sắc
Bất biến dù tùy cơ tùy duyên
Con đường trí dũng từ bi tu trì
Giữ đạo tâm kiên cố
Đừng ra ngoài chánh pháp mà đi
Dù là trong nhẫn nhục mà vô úy
Ác thế ngũ trược thệ tiên nhập”
Than ôi!

Sát na vô thường đến,
Anh thở nhẹ tiêu dao,
An tịnh không điên đảo
Tròn nguyện lành bao năm
Chúng em ở lại:
Rừng Lam rũ cội thông già,
Sen trắng sương mờ rưng lệ,
Một tấc lòng muôn dặm non sông.
Thương nhớ Anh:
Trường Sơn mấy độ trăng lu, sáng mãi vườn Lam Bi – Trí – Dũng,
Sen trắng một màu vô nhiễm, nối dài ánh lửa vô tận đăng.
Duyên nay:
Trước đài diên nghiêm cẩn
Thanh thoát một màu Lam
Kết tâm thành tưởng nguyện
Thơm ngát đóa ưu đàm
Lời của Anh, lời di nguyện thanh trong
Lời nước non, còn đọng lại muôn ngàn
“Yêu thương nhau, cùng tha thứ cho nhau
Hàn gắn đổ vỡ, tinh tấn tu hành
Thực hành Bồ-tát hạnh
Gìn giữ lý tưởng Lam”
Chúng em xin nguyện vâng làm
Như lời Sư Tổ Quy Sơn cảnh huấn:
Này hỡi người trượng phu, tôi làm được quý vị cũng làm được, “Bỉ ký trượng phu ngã diệc nhĩ”
Kính lễ chơn linh Anh,
Anh đã sống trọn vẹn cho lý tưởng Tình Lam,
Giờ đây mây trắng tiêu dao, trời Tây thỏa nguyện
Anh vẫn mãi hiện diện trong Tình Lam tròn đầy.
Ngưỡng nguyện chơn linh Anh mặc nhiên thu chấp.
Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát.

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM trên THẾ GIỚI

Thành kính khể thủ

Bài khác nên xem

Chúc Mừng Năm Mới 2014

Linh Nguyên

Khấp báo: Hòa Thượng Thích Hạnh Hải – Thành viên Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh tân viên tịch lúc 21h00 ngày 30.8.2015 (17.7.Ất mùi)

phuocthanh

Đạo từ của Hòa thượng Thích Minh Tâm tại lễ Hiệp kỵ của GĐPTVN trên Thế giới