Tiểu Sử Huynh Trưởng Cấp Dũng Không Liên Hòang Thị Thảo Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ

 

CHỊ HOÀNG THỊ THẢO

PHÁP DANH KHÔNG LIÊN

HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG

QUYỀN PHÓ TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN NGÀNH NỮ

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM

 

Chị Hoàng Thị Thảo sinh năm 1930 ( Canh Ngọ ) tại Làng Cổ Bửu Huyện Hương Trà Tỉnh Thừa Thiên , trong một gia đình công chức trung lưu , đông con , gồm 8 nữ 2 nam . Chị là con thứ 5 . Năm 1946 , sau ngày toàn dân kháng chiến chống Pháp , bốn chị đầu cùng cha theo tiếng gọi lên đàng tiếp tục trường kỳ kháng chiến . Chị trở thành đầu đàn với gần nữa tá em còn lại cùng Mẹ và bà Nội hồi cư về thành phố Huế vừa đi học , vừa phải giúp mẹ buôn bán tần tảo “ nuôi già , dạy trẻ ” . Học đậu Trung Học Đệ Nhất Cấp ( Thành Chung ) do hoàn cảnh gia đình khó khăn , Chị cần phải xin đi dạy học từ năm 1949 tại Trường Đồng Khánh Huế . Trách nhiệm trước mắt quá nặng , dồn trên đôi vai với gia đình , Chị phải đầu tắt mặt tối vừa sạy học vừa quán xuyến việc nhà , động viên việc học hành của các em , công việc chị cả bộn bề ngày qua tháng lại , quên cả tuổi xuân , không màn nghĩ đến việc riêng . Các em của chị nay đã trưởng thành , có điạ vị trong xã hội , công lao ấy có thể nói là trời biển của chị cả đảm đang quyền huynh thế phụ .

            Đối với gia đình chị là một người con hiếu để , đối với xã hội chị là một nhà giáo yêu nghề . Hơn 40 năm công tác giáo dục không mệt mõi gián đoạn .

            Đã từng là Chị tháo vác của gia đình , nghề giáo lại rất phù hợp với lý tưởng GĐPT , nên không lấy làm ngạc nhiên khi Chị gia nhập tổ chức GĐPT  rất sớm từ năm 1948 , lúc còn là Gia Đình Phật Hoá Phổ . Chị là chị Trưởng của GĐPT An Thiện , một trong bốn GĐPT ( Gia Đình Phật Hoá Phổ ) đầu tiên của Tỉnh Thừa Thiên là Hướng Thiện , Gia Thiện , Chơn Tri và An Thiện .

–   Năm 1950 Chị là Trại sinh Trại  Ủy viên Kim Cang đầu tiên toàn quốc  do Anh Võ Đình Cường , Anh Phan Cảnh Tuân , Anh Lê Cao Phan tổ chức tại spố 1B Nguyễn Hoàng trụ sở Tổng Trị Sự Hội Phật Học Trung Phần , cũng là nơi Chú Minh Châu nay là Hoà Trhượng Minh Châu mới xuất gia làm cố vấn giáo lý .

–  Năm 1954 Chị là 1 trong 36 Huynh Trưởng được điều chỉnh phong Cấp Tín đầu tiên của Thừa Thiên Trung Phần , cái nôi của GĐPT cả nước .

–  Từ năm 1954 đến năm 1963 sinh hoạt liên tục tại GĐPT Minh Đạo , rồi Hương Đàm ( nay gọi là Từ Đàm ) vừa được mời tham gia huấn luyện trong Ban Giảng Huấn Trại do Chị Hoàng Thị Kim Cúc tổ chức

–  Từ năm 1966 đến năm 1973 Chị là Ban Viên BHD Thừa Thiên .

–  Từ năm 1969 Chị được  BHD Trung Ương thăng Cấp Tấn .

–  Từ năm 1973 đến nay Chị là Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Ngành Nữ BHD Thừa Thiên .

–  Từ năm 1987 Chị nghĩ Hưu vào ở với các em ở Sài Gòn và bắt đầu tham gia trong Hội Đồng Huynh Trưởng Cao Niên , Phụ tá Phó Trưởng Ban Ngành Nữ BHD Trung Ương .

–  Năm 1993 Chị được mời  Quyền Phó Trưởng Ban Ngành Nữ BHD Trung Ương

–  Năm 1994 Chị về Huế thăn gia đình , sinh hoạt liên tục với GĐPT Thừa Thiên Huế . Trong một chuyến đi công tác Phật sự thăm các GĐPT Duyên Hải Thừa thiên Chị đã vĩnh biệt Anh Chị Em Phật tử chúng ta lúc 12h10 phút ngày 13.06.1994 ( nhằm ngày 05.05 Giáp tuất ) hưởng thọ 65 tuổi .

            Do công lao đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục GĐPT trên 40 năm liên tục tích cực , do đề nghị của BHD Thừa Thiên Huế , BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam quyết định truy thăng Cấp Dũng cho Chị Hoàng Thị Thảo , Pháp Danh Không Liên theo quyết định số 94013HDTƯ / QĐ ngày 16.06.1994 , Ủy nhiệm cho BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Lễ Truy Thăng .

Nam mô tiếp dẫn đạo sư  ADIĐÀ PHẬT .

Bài khác nên xem

PHIÊN BẢN ĐÀI LỤC HÒA TRẠI TRƯỜNG GĐPTVN TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

Tâm Lễ

Tiểu Sử Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn

phuocthanh

Khơi dòng Lam sử

nhuanphap