Thực hiện Kỷ Yếu Ngành Nữ GĐPT Việt Nam

SINH HOẠT NGÀNH NỮ

            Sau khi đã trao đổi thống nhất với chị Tâm Minh Vương Thúy Nga, đại diện cho ngành Nữ GĐPT Việt Nam tại Hải ngoại, chị PTB ngành Nữ BHD Trung ương GĐPT Việt Nam đã trình Đề án thực hiện Kỷ Yếu Ngành Nữ nhân Kỷ niệm lần thứ 22 ngày kỵ chị Tâm Chánh Hoàng Thị Kim Cúc (1989-2011). Đề án được thông qua BHD Trung Ương, Văn phòng BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đã sao gởi Biên bản họp của Ngành Nữ GĐPT Việt Nam đến các BHD Tỉnh Thị để phổ biến rộng rãi đến ngành Nữ các Tỉnh Thị phổ biến nội dung, thời gian gửi bài. Bên cạnh đó Ngành Nữ GĐPT Việt Nam tại Hải ngoại cũng đã triển khai việc thực hiện Kỷ Yếu Ngành Nữ nhân húy kỵ lần thứ 22 của Chị Tâm Chánh.

            Đến nay, thành phần nhân sự thực hiện Kỷ yếu đã được hình thành. Ban Biên Tập gồm có:

 1. Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Minh Vương Thúy Nga.
 2. Huynh trưởng cấp Tấn Diệu Lãng Nguyễn Thị Nguyệt.
 3. Huynh trưởng cấp Tấn Diệu Quang Cao Thị Liên Minh.
 4. Huynh trưởng cấp Tín Tâm Bạch Trần Huyền Đan.

 Bài vở các nơi đã gửi về, chúng tôi xin ghi nhận được như sau :

 1. Úc Đại Lợi
 2. Âu Châu
 3. Hoa Kỳ
 4. Bà Rịa- Vũng Tàu
 5. Gia Định
 6. Bình Thuận
 7. Ninh Thuận
 8. Lâm Đồng
 9. Đồng Nai

          Đây là lần đầu tiên Kỷ yếu ngành Nữ được thực hiện với sự tham gia của tất cả các đơn vị hiện đang sinh hoạt trong tổ chức GĐPT Việt Nam. ( Lần thực hiện Kỷ yếu Ngành Nữ nhân Kỷ niệm 10 năm ngày Húy Kỵ chị Tâm Chánh chỉ giới thiệu được hoạt động của một số các Tỉnh Thị trong nước). Rất mong các đơn vị chưa gửi bài về cố gắng hoàn tất các bài giới thiệu về sinh hoạt của ngành Nữ tại địa phương theo tinh thần văn thư đã phổ biến.

Ngày gia hạn: 15 tháng 11 năm 2011

Bài vở đánh máy theo fonc chữ Times New Roman , bảng mã Unicode,  gửi về cho bất kỳ thành viên nào trong Ban Biên Tập hoặc theo địa chỉ Email: caothilienminh@yahoo.com.vn

Trân trọng.

Ngành Nữ GĐPT Việt Nam.

Bài khác nên xem

Trại BD HT Đoàn Thanh Thiếu Nữ – Miền Liễu Quán, Khuôn Việt

datthinh

Hội thi Ngành Đồng năm 2016 – GĐPT Cam Ranh

Huệ Quang GĐPTVN

Bế mạc Hội Thảo Ngành Nam GĐPT Việt Nam

phuocthanh