Thư Viện GĐPT chia buồn Cố Huynh Trưởng Lê Xuân Thiệu tạ thế

PhanUuCHT-TamNguyenLeXuanThieu

Thư Viện GĐPT Online thành tâm nguyện cầu Hương Linh

NHẤT NIỆM DI ĐÀ SANH PHẬT QUỐC

Thành kính chia buồn cùng Đoàn Cựu Huynh Trưởng GĐPTVN
Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định, GĐPT Đức Pháp
và toàn thể Tang Gia Hiếu Quyến.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Bài khác nên xem

Các BHD tỉnh, thị chúc mừng Chu niên 50 năm GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn

Huệ Quang GĐPTVN

Cáo tang: Huynh Trưởng – Nhạc Sỹ Hằng Vang vừa mệnh chung

Huệ Quang GĐPTVN

Thầy Thích Xương Tính Thành kính Phân Ưu

phuocthanh