Thư Viện GĐPT chia buồn Cố Huynh Trưởng Lê Xuân Thiệu tạ thế

PhanUuCHT-TamNguyenLeXuanThieu

Thư Viện GĐPT Online thành tâm nguyện cầu Hương Linh

NHẤT NIỆM DI ĐÀ SANH PHẬT QUỐC

Thành kính chia buồn cùng Đoàn Cựu Huynh Trưởng GĐPTVN
Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định, GĐPT Đức Pháp
và toàn thể Tang Gia Hiếu Quyến.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Bài khác nên xem

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam, Phân Ưu cùng Tang gia HTr Không Tuỳ Trần Quốc

phuocthanh

BHD Cam Ranh viếng tang thân mẫu anh Phạm Ngọc Khanh

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu phát quà khuyến học cho đoàn sinh

Tâm Lễ