Thư Viện GĐPT chia buồn Cố Huynh Trưởng Lê Xuân Thiệu tạ thế

PhanUuCHT-TamNguyenLeXuanThieu

Thư Viện GĐPT Online thành tâm nguyện cầu Hương Linh

NHẤT NIỆM DI ĐÀ SANH PHẬT QUỐC

Thành kính chia buồn cùng Đoàn Cựu Huynh Trưởng GĐPTVN
Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định, GĐPT Đức Pháp
và toàn thể Tang Gia Hiếu Quyến.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Bài khác nên xem

Chúc mừng Chu niên lần thứ 50 – GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ di quan tang lễ Huynh trưởng cấp Dũng GĐPT Việt Nam Quảng Hội – Lê Cao Phan

Người Áo Lam

Truyền tải trực tuyến (Ngày thứ sáu) “Tuần lễ Huân tu cúng dường Khánh Đản – Phật lịch 2.564” của GĐPT Việt Nam

Huệ Quang GĐPTVN