Thư Chúc Tết Bính Thân

banner chuc tet 2016-01a

THƯ CHÚC TẾT

CỦA HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG NGUYÊN TÍN – NGUYỄN CHÂU

VỤ TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VỤ

TRƯỞNG BAN BHD GĐPT VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

TRƯỞNG BAN BHD TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM

Nhân dịp Xuân Bính Thân – 2016

 

              Nam Mô Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh 

              Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Từ Thị Di Lặc Tôn Phật tác đại chứng minh.  

 Cung kính bái bạch: Trưởng lão Hòa thượng Thượng Thủ, Chư tôn đức Hội Đồng Tăng Già.

Cung kính bái bạch: Chư tôn đức Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam trên Thế Giới, Chư tôn đức Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam tại Quốc Nội, Chư tôn đức Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam tại Hải Ngoại.

 Cung kính bái bạch: Chư tôn Hòa thượng, Chư Thượng tọa, Chư Đại Đức Tăng, Quý Ni Trưởng, Quý Ni Sư, Chư Đại Đức Ni.

 Kính thưa: Quý Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam trên Thế Giới, quý BHD GĐPT Việt Nam tại Quốc Nội, quý BHD GĐPT Việt Nam tại Hải Ngoại, quý BHD GĐPT Việt Nam tại các Châu Lục, Quốc Gia, quý BHD GĐPT các Tỉnh/Thị trên toàn quốc.

 Kính thưa: Quý Thiện Hữu tri thức, Quý Ân nhân Bảo trợ, Quý thân quyến của Lam viên, Quý Cựu Huynh trưởng, Cựu Đoàn sinh GĐPT Việt Nam.

 Cùng toàn thể anh chị em Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT Việt Nam trên toàn Thế Giới. 

Đất trời thêm lần nữa vào xuân, nụ cười Đức Từ Thị Di Lặc Tôn Phật thêm lần nữa tỏa sáng khắp nhân thiên với hạnh lành hỷ xả, để tất cả người con Phật đồng thanh tịnh tam nghiệp cung đón mùa Xuân Bính Thân tràn đầy hỷ lạc. Trong thời khắc thiêng liêng mầu nhiệm này, chúng con xin thay mặt toàn thể Lam viên GĐPT Việt Nam trên Thế Giới thành tâm dâng lên Tam bảo thường ở khắp chốn mười phương, dâng lên Lịch đại Chư vị Tổ Sư, dâng lên hồn thiêng sông núi lịch đại tiền nhân, dâng lên Chư tôn tịnh đức Ân Sư Hội Đồng Tăng Già, Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh cùng nhị bộ đại Tăng trên toàn Thế Giới tấm lòng cung kính tri ân về sự gia hộ, phò trì, cùng đức từ bao dung đối với áo Lam chúng con trong từng tháng ngày gian khó, để chúng con đầy đủ phước duyên trên con đường tu tập, thực hành Phật sự, duy trì lý tưởng truyền thống nhà Lam.

 Thành kính cảm niệm công đức hộ trì và đồng hành của Thiện hữu tri thức, Ân nhân mạnh thường quân, Bảo trợ các cấp, Gia đình thân quyến của Huynh trưởng, Đoàn sinh đã góp phần làm cho Lam nghiệp vững vàng, chí nguyện của mỗi Lam viên được thắng duyên thành tựu.

 Toàn thể Lam viên chúng ta đồng chắp tay quán niệm về những thành tựu Phật sự trong năm qua để hồi hướng công đức truy tiến báo tứ trọng ân, nguyện cầu pháp giới chúng sanh âm siêu dương thái. Cũng như chúng ta thành tâm phát lồ sám hối những lỗi lầm mà mỗi chúng ta đã gây tạo và đã từng làm nhọc lòng Chư tôn đức, làm phiền lòng Anh Chị Em trong tổ chức. Hãy thanh tịnh sám hối để tội diệt phước sanh căn lành thêm lớn, hồi hướng cho Tổ chức quang huy, hòa hợp, thanh tịnh, yêu thương, phát huy lý tưởng.

              Kính thưa Anh Chị Em Áo Lam thương quý!

 Đón mừng xuân Bính thân, mỗi chúng ta đều không thể quên hình ảnh của Khỉ Chúa trong câu chuyện “chiếc cầu muôn thuở”. Chiếc cầu thường gắn với giới hạn của không gian và tồn tại trong một thời gian. Nhưng Khỉ chúa đã làm nên chiếc cầu muôn thuở. Bởi chiếc cầu được kiến lập bằng tinh thần xả kỷ lợi tha, mang thân mạng hy sinh cứu vớt chúng sanh thoát khổ đau, chiếc cầu được xây dựng bằng hạnh vô úy, kham nhẫn, bằng lòng từ bi vô lượng. Chính tâm hạnh đó, đã làm nên sự muôn thuở của chiếc cầu và thức tỉnh được những con người ích kỷ, tham ái. Nêu cao lý tưởng Bồ tát đạo khi đi vào cuộc đời mê trược.

 Và chắc chắn rằng: nếu mỗi Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT Việt Nam trên Thế Giới cùng trao cho nhau tinh thần hỷ xả, bao dung, đồng nguyện kham nhẫn trước nghịch duyên, nguyện vô úy trước chướng nạn, thể hiện đức từ bi, trí tuệ, dấn thân phụng sự mà không vướng bận lợi danh, thắp sáng tinh thần Bi – Trí – Dũng bằng chơn tâm thanh tịnh, bằng thực học, thực tu thì  chúng ta sẽ xây dựng được một CHIẾC CẦU MUÔN THUỞ để gắn kết tình Lam trên khắp năm Châu, đem lợi lạc đến cho nhân quần, từ đó mà đủ sức thức tĩnh những ai còn đang chìm đắm trong vô minh, còn bị tham ái sai sử mà quay về với chánh pháp nhiệm mầu.

             Kính bái bạch Chư tôn đức 

             Kính thưa quý liệt vị 

 Trước thềm xuân mới, chúng con thành tâm đảnh lễ khánh chúc Chư tôn đức: PHƯỚC TRÍ NHỊ NGHIÊM, VIÊN THÀNH BẢN NGUYỆN. 

 Kính chúc quý thiện hữu tri thức, ân nhân bảo trợ, quý Phụ Huynh, quý Cựu Huynh trưởng, Cựu Đoàn sinh, và Thân quyến của Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT Việt Nam trên toàn Thế Giới:

ĐẠO TÂM TĂNG TRƯỞNG, GIA ĐẠO AN HÒA, CÁT TƯỜNG NHƯ Ý. 

 Thân thương gửi lời chúc mừng năm mới đến quý BHD các cấp, quý Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT Việt Nam trên Thế Giới: PHƯỚC HUỆ SONG TU, TINH TẤN CÔNG PHU, HỘ TRÌ LÝ TƯỞNG, ĐỨC LÀNH THÀNH TỰU. 

Nam Mô Thường An Lạc Bồ Tát Ma Ha Tát. 

                                                                                                      PL.2559, tiết Lập Xuân 

                                                                                                      ĐàLạt ngày 04 tháng 02 năm 2016

                                                                                                                 Trưởng Ban

                                                                                                 Nguyên Tín – Nguyễn Châu 

ThuChucTet BinhThan 2016 - 03.02

Bài khác nên xem

Trên con đường trầm lặng của Đông phương

Áo Lam

Lễ tưởng niệm Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ thọ cấp Tín, cấp Tập và Lễ Tổng kết sinh hoạt năm 2019

Tâm Lễ