THÔNG TIN – HÌNH ẢNH TANG LỄ HTr TÂM HUY – PHAN ĐÌNH THĂNG

Cố Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPTVN
PHAN ĐÌNH THĂNG
Pháp danh: TÂM HUY
Pháp tự: Phước Minh

Thành viên Ban Thường trực Hội đồng Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPT.VN.
Phó Trưởng Ban Nội vụ Ban Hướng Dẫn GĐPT.VN Trên Thế giới.
Trưởng Ban Điều hợp GĐPT Miền Tây Nam Phần.
Nguyên Phó Trưởng Ban Ngành Nam Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPT.VN.
Nguyên Trưởng ban Ban Hướng dẫn GĐPT Gia Định.

Xả báo thân ngày 22/4/2022 (22.3.ÂL Nhâm Dần)
Hưởng thọ 81 tuổi.

———=oOo=———

THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH TANG LỄ SẼ ĐƯỢC
TRANG NHÀ TUẦN TỰ CẬP NHẬT LIÊN TỤC VÀO ĐÂY...

oOo

NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẦU TIÊN

Ngày 22/4/2022 (22.3.ÂL Nhâm Dần):

Thời điểm anh xả bỏ báo thân, anh chị em Lam Viên GĐPT Gia Định phụ cận và gia đình hộ niệm vãng sanh tại gia đường anh, số 94/30A đường Lưu Chí Hiếu, quận Tân Phú, Sài Gòn.

13g30′ cùng ngày, anh chị em Ban Hướng dẫn và các Đoàn viên GĐPT Gia Định bắt đầu việc trần thiết linh đường tang lễ của anh tại Vãng Sanh Đường chùa Pháp Vân, số 16 đường Lê Thúc Hoạch, quận Tân Phú, Sài Gòn.

Ngày 23/4/2022 (23.3.ÂL Nhâm Dần):

LỄ NHẬP QUAN

Rạng sáng ngày 23/4/2022, Ban Tổ chức Tang lễ, anh chị em Lam viên GĐPT Gia Định cùng Tang gia Hiếu quyến đã tổ chức đưa thi hài anh từ gia đường về linh đường tại chùa Pháp Vân để tổ chức lễ nhập quan, thành phục, phủ kỳ GĐPT theo chương trình. Thượng tọa đệ nhất sám chủ đã quang lâm chủ trì nghi lễ cùng Ban Kinh Sư và sự trợ niệm của Chư Tôn Đức Tăng Ni, anh chị em Lam Viên GĐPT hiện diện.

LỄ THÀNH PHỤC

LỄ PHỦ KỲ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

 

 

 

LỄ PHÚNG VIẾNG
của Hội đồng Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPT.VN
Ban Hướng dẫn GĐPT.VN Trên Thế giới
Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPT.VN

 

Ngày 24/4/2022 (24.3.ÂL Nhâm Dần):

LỄ VIẾNG
của Chư Tôn đức Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội đồng Giáo Giới GĐPT.VN; Chư Tôn đức Tăng Ni xuất thân là Đoàn viên Gia Đình Phật Tử.

 

LỄ PHÚNG VIẾNG 
của đại diện Ban Hướng dẫn GĐPT.VN Tại Hải Ngoại; các Ban Hướng dẫn tỉnh/thị tại Việt Nam; và đại diện một số đơn vị GĐPT.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

NGÀY 24/4/2022 – 24.3.ÂL. NHÂM DẦN

LỄ TRIỀU TỔ

Lễ Mông Sơn Thí Thực


LỄ TƯỞNG NIỆM CỦA GĐPT.VN

Công tác chuẩn bị trước giờ Di Quan Cố Huynh trưởng Cấp Dũng Tâm Huy – Phan Đình Thăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 25/4/2022 (25.3.ÂL Nhâm Dần):

Lễ Khiển Điện – Lễ Di Quan 

 

         

PHỐI HỢP THỰC HIỆN:

– Tiểu ban Truyền thông Ban Tang lễ;
– Nhóm PV – CTV Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới; Trang Nhà GĐPT Việt Nam;

Bài khác nên xem

Cuộc đời và hành trạng Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết Đệ nhất Tăng Thống GHPH VNTN (1891 – 1973)

phuocthanh

BHD. Bà Rịa Vũng Tàu báo tang

Tâm Lễ

GĐPT Khánh Đạt (BHD GĐPT Đồng Nai) tổ chức chu Niên lần thứ 50

phuocthanh