Thiền Ca: Lời Qua Tiếng lại

Có những Thiền ca để mỗi người soi chiếu tự mình – Thắng trăm vạn quân không bằng tự thắng:

Bài khác nên xem

Nhạc: Mục Kiền Liên – Đỗ Kim Bảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Hoa Dung – Đức Quảng

ducquang

CD mới: Thành Đạo và Xuân Lam

ducquang