Thiền Ca: Lời Qua Tiếng lại

Có những Thiền ca để mỗi người soi chiếu tự mình – Thắng trăm vạn quân không bằng tự thắng:

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Mẹ Trùng Dương – Đức Quảng

ducquang

Nhạc phẩm Tìm Chân Lý

ducquang

Nhạc Phẩm: Bài Ca Tạm Biệt – Viết Chung

ducquang