Thiền Ca: Lời Qua Tiếng lại

Có những Thiền ca để mỗi người soi chiếu tự mình – Thắng trăm vạn quân không bằng tự thắng:

Bài khác nên xem

Mùa Xuân Văn Nghệ GĐPT

ducquang

Sen Trắng – Bài ca chính thức của Gia Đình Phật Tử

ducquang

BHD GĐPT Khánh Hòa: Tổ chức hội thi Tiếng Hát Ca Lăng Tần Già mùa 2 năm 2017

Huệ Quang GĐPTVN