Thành kính Tưởng Niệm 30 Năm Cố Hòa Thượng Ân Sư

1 Mau Hoa thuong 30z

30 năm từ hôm thầy vắng bóng

Dòng đời trong huyễn mộng chẳng dừng trôi

Đàn con xưa nay khôn lớn nên người

đường tuệ học sáng ngời ân giáo dưỡng

Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam kính dâng

Bài khác nên xem

Thiệp Xuân GĐPT Miền Khánh Hòa, Hoa Kỳ

ducquang

Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan

phuocthanh

Món ăn thường ngày cho người có gan nhiễm mỡ

phuocthanh