Thành kính phân ưu cùng HTr cấp Dũng Nguyên Thanh Nguyễn Văn Cỏi

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

– HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GĐPT VIỆT NAM;

– BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM;

Nhận được tin buồn: Huynh trưởng cấp Tín LÊ THỊ CẨM VÂN – Pháp danh DIỆU NGA. Sinh năm Kỷ Mão (1939). Nguyên Liên Đoàn trưởng GĐPT Bồ Đề – Nha Trang (thuộc BHD.GĐPT Khánh Hòa).

Là hiền thê của Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Thanh Nguyễn Văn Cỏi.

Sau thời gian dài lâm trọng bệnh, chị đã từ trần lúc 18h30 ngày 10.3.2023 (nhằm ngày 19 tháng 2 năm Quý Mão) tại tư gia 146 đường 23/10, phường Phương Sơn, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Hưởng thọ 85 tuổi.

Chương trình lễ tang:

– Lễ nhập quan: 07h30 ngày 11.3.2023 (nhằm ngày 20 tháng 2 năm Quý Mão).

– Lễ di quan: 15h00 ngày 13.3.2023 (nhằm ngày 22 tháng 2 năm Quý Mão).

Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng GĐPT Việt Nam, BHD Trung ương GĐPT Việt Nam, nhất tâm cầu nguyện mười phương Chư Phật phóng quang tiếp độ hương linh cố HTr Diệu Nga – Lê Thị Cẩm Vân vãng sanh cực lạc quốc.Thành kính chia buồn sâu sắc đến HTr Nguyên Thanh Nguyễn Văn Cỏi và tang gia hiếu quyến.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Bài khác nên xem

Hội đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam tán dương công hạnh Cố HTr Bạch Hoa Mai

Huệ Quang GĐPTVN

Trại A Nô Ma – Ni Liên Huyện Hàm Tân – BHD GĐPT Bình Thuận Trong Sóng Gió Thời Biến Loạn

nhuanphap

Lễ Húy nhật Hòa Thượng Tâm Thanh, ân sư GĐPT Việt Nam

phuocthanh