Tài Liệu: Phật Giáo và Dân Tộc Việt Nam mất gì khi phá sản tinh hoa của Gia Đình Phật Tử Việt Nam (TT)

 1.     CƠ SỞ CỦA PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC

TRONG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

 

Trong kinh Pháp Hoa, phẩm thí dụ, Đức Phật đã mô tả nhà của một vị Trưởng giả đang cháy mạnh mà bầy con của vị Trưởng giả thì cứ nhỡn nhơ vui cười trong ngôi nhà đang sụp đổ ấy mà không ý thức được “gì là lửa?” “gì là nhà?” thế nào là hại? chỉ cứ Đông – Tây chạy giỡn nhìn cha mà thôi. Cuối cùng vị Trưởng giả phải đánh lá bài “tương kế tựu kế” chúng ham chơi thì ta lấy đồ chơi để dụ dỗ. Các thứ xe dê, xe trâu, xe hưu đẹp đẽ, lộng lẫy chưa từng có được nêu ra để kích động lòng hiếu kỳ và động lòng ưa đắm của chúng. Khi dụ chúng thoát khỏi nhà lửa rồi, vị Trưởng giả cho các con đồng một thứ xe lớn – xe trâu – tương trưng cho năng lực tế độ của Đại thừa. Muốn khơi sáng tính chất dụng phương tiện ấy, Đức Phật hỏi ông Xá Lợi Phất:

“Ý ông nghĩ sao? Ông Trưởng giả đó đồng đem xe châu báu lớn cho các người con, có lỗi hư vọng chăng?”

Xá Lợi Phất thưa:

“Thưa Thế Tôn, không. Ông Trưởng giả chỉ làm cho các người con đặng khỏi nạn lửa, toàn thân mạng chúng nó, chẳng phải là hư vọng. Vì sao? Vì ông Trưởng giả đã dùng chước phương tiện cho các con được ra khỏi nạn lửa, vì nhân duyên đó nên không hư vọng”

Ý nghĩa thâm thúy của câu chuyện trong kinh đã giúp cho các vị tiền bối sáng lập ra Gia Đình Phật Tử, rút ra những huyền nghĩa trong ấy để làm lý thuyết và hành động cho đường lối tu học của tổ chức Gia Đình Phật Tử. Hình ảnh bầy con của vị Trưởng giả kia chẳng phải là hình ảnh sống động của thanh niên bây giờ sao? Nếu những chiếc xe dê, xe hưu, xe trâu đẹp đẽ đã có đủ mãnh lực lôi kéo những quý tử của vị Trưởng giả, thì sao ta lại không biết dùng những trò chơi, những cuộc cắm trại, những bài ca, những hoạt động vui vẻ… làm những phương tiện dắt dẫn thanh thiếu niên đến với mục đích của Gia Đình Phật Tử đề ra?

Kỳ tới:

  1. 2.            Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC NÊU TRÊN:

 

Bài khác nên xem

Thơ : Tạ Từ

phuocthanh

Tính Chất Văn Nghệ GĐPT (tiếp)

ducquang

Bài Hát Tưởng Niệm Thánh Tử Đạo Nhất Chi Mai

ducquang