Quyết định số : 12.057/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.057/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012  V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD DakLak nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

Bài khác nên xem

Lễ Tấn Phong cấp DŨNG GĐPT Việt Nam

phuocthanh

Khấp báo : Huynh Trưởng Cấp Dũng Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ mệnh chung

datthinh

Quyết định số : 12.025/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh