Quyết định số : 12.057/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.057/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012  V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD DakLak nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

Bài khác nên xem

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Biên Hòa nhiệm kỳ 2016-2020

phuocthanh

Phù hiệu Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam lần thứ IX

datthinh

Đại hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Đồng Nai nhiệm kỳ 2012-2016

phuocthanh