Quyết định số : 12.057/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.057/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012  V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD DakLak nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

Bài khác nên xem

Trình thư số : 12.095/HDTƯ/TB ngày 26.09.2012

datthinh

Phiếu thông tin số : 12.098/HDTƯ/TB ngày 30.09.2012

datthinh

Thông Tư Lễ Tang Huynh Trưởng Năng Quang – Nguyễn Hữu Thạnh

datthinh