Quyết định số : 12.057/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.057/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012  V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD DakLak nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.026/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

Ấn Phẩm Mừng Phật Đản PL.2558

ducquang

Phù hiệu Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam lần thứ IX

datthinh