Quyết định số : 12.057/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.057/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012  V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD DakLak nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

Bài khác nên xem

Văn thư số : 12.064/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

datthinh

Thông Tư Học Giới và Tụng Giới của các cấp Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam

phuocthanh

Quyết định số : 12.029/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh