Pháp thoại của Hòa thượng Thái Hòa với BHD Lâm đồng

IMG_5632Thực hiện đề án sinh hoạt của BHD Lâm Đồng năm 2015, với mục đích giúp cho Huynh trưởng được nghe những thời pháp để tu học và củng cố đức tin, xây dựng tổ chức. .

Ngày 05/7/2015, tại Vĩnh Minh tự viên BHD Lâm Đồng đã tổ chức  nghe pháp thoại, đồng thời sinh hoạt các Hội đồng cấp trong tỉnh.
BHD Lâm Đồng đã cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thái Hòa, TTK Ban thường trực HĐCVGHTW ban pháp thoại để sách tấn Huynh trưởng trong việc Tu Học và xây dựng đức tin trong tổ chức GĐPT Việt Nam.
Tham dự có A.Quảng Tín đại diện BHD.TƯ tại Miền Khuông Việt, phái đoàn BHD Tỉnh Khánh Hòa tịnh  Ninh Thuận, thành viên BHD và Huynh trường các Hội đồng cấp tại Lâm Đồng.
Hòa Thượng đã có buổi pháp thoại với đề tài “ĐẠO TÍNH VÀ XÃ HỘI TÍNH TRONG GĐPT”, Hòa Thượng đã chỉ rõ cho người huynh trưởng cần hiểu và thực hành những điều đơn giản nhất, nhưng lại bao hàm nhiều ý nghĩa nhất  lời Phật dạy:HÒA – TIN – VUI, thực hành 5 giới. Từ đó giúp cho người Huynh trưởng thực hiện được mục đích của tổ chức GĐPT.
Sau buổi pháp thoại, UBQTHT Lâm Đồng đã sinh hoạt cùng huynh trưởng các cấp.
Trước đó vào tối 04/7/2015, BHD lâm Đồng đã vấn an Hòa thường, Hòa thượng đã có lởi nhắc nhở và sách tấn BHD cố gắng vượt qua những chướng duyên, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong tình hình khó khăn hiện nay.
VP.BHD Lâm Đồng
IMG_5607
IMG_5608
IMG_5611
IMG_5612
IMG_5617
IMG_5618
IMG_5620
IMG_5621
IMG_5622
IMG_5623
IMG_5627
IMG_5628
IMG_5629
IMG_5632
IMG_5634
IMG_5636
IMG_5637
IMG_5639
IMG_5641
IMG_5645
IMG_5650
IMG_5652
IMG_5658
IMG_5670
IMG_5671
IMG_5672

Bài khác nên xem

Thông tư số 2: Lễ tang Trưởng lão HT Thích Trí Quang

nhuanphap

BHD GĐPT Qủang Đức – Sài Gòn tổ chức Văn nghệ cúng dường Phật Đản tại Chùa An Linh

phuocthanh

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tỗ chức thọ trì giới pháp Quan Trai lần I năm 2016

phuocthanh