Phân ưu cùng TT Thích Trung Đạo, trú trì chùa Phật Ân

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM 

Nhận được tin:

Cụ ông: Lê Văn Khảm – Pháp Danh: Lệ Mật

Từ trần lúc 5 giờ 00 ngày 24 tháng 01 năm 2018 

(nhằm ngày mồng 08 tháng 12 Đinh Dậu), 

tại Thừa Thiên Huế. Hưởng thọ: 84 tuổi

Cụ ông là thân phụ của TT Thích Trung Đạo
-Trú trì chùa Phật Ân – Long Thành – Đồng Nai,
Ân Sư Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN CỤ ÔNG VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG GIA HIẾU QUYẾN

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT DAK LAK phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

BHD.GĐPT Quảng Nam phân ưu cùng BHD.GĐPT Bình Định

Cung tiển chơn linh Anh Nguyên Ngộ

phuocthanh