Phân Ưu của BHD Khánh Hòa

HỘI ĐỒNG CẤP TẤN – CẤP TÍN – CẤP TẬP
cùng toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT KHÁNH HÒA.
Thành kính phân ưu cùng gia đình
Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng
NGUYỄN KHẮC THỌ -Pháp danh THỊ ĐỀ

Nguyên Đại diện BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tại Miền Liễu Quán.
Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận.
Đã xả bỏ báo thân lúc 08 giờ 10 phút ngày 10.10.2011, tại phường Tấn Tài,
tp Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.


NHẤT TÂM NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH:
ANH THỊ ĐỀ NGUYỄN KHẮC THỌ

NƯƠNG BÓNG THUYỀN TỪ, SIÊU THĂNG PHẬT QUỐC

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

…………………….

BAN HƯỚNG DẪN, HUYNH TRƯỞNG VÀ ĐOÀN SINH
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ KHÁNH HÒA

Xin thành kính chia buồn đến BHD Ninh Thuận và Gia Đình Cố Huynh Trưởng cấp Tấn:
PHAN THẾ DƯƠNG – pháp danh TÂM CHÂN
Thủ quỹ Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận.
Mệnh chung lúc 3 giờ 45 ngày 09.10.2011 (13.9 Tân Mão).
Nhất tâm cầu nguyện Hương linh Anh Tâm Chân sớm vãng sanh Cực Lạc

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Gia Định Cáo tang Thân phụ của HTr Hoàng Thị Khánh Linh từ trần

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Kon Tum thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

Vô cùng thương tiếc

phuocthanh