Bài mới đăng

Phúc duyên hầu Ôn

Phúc duyên hầu Ôn

Trong cuộc sống giữa chốn già lam, ai có nhân duyên may mắn diện kiến hầu quý Ôn đó là phúc đức thù thắng, vì được lĩnh hội một trong những kinh nghiệm sống mà quý Ôn trao gởi cho đàn hậu học, tập an trú lắng nghe trau dồi …

Xem chi tiết

(Thơ) Tưởng Niệm HT Thích Đức Chơn

(Thơ) Tưởng Niệm HT Thích Đức Chơn

Ôi! Đời người như bóng câu qua cửa sổ. Trăm năm một thoáng hư không,  Một nháy mắt cũng là vĩnh cửu. Thời gian cõi đời ô trược này Đâu tính bằng ngày tháng phút giây Mà tính bằng sát na chánh niệm. Bằng tâm từ bi, Bằng những nẻo …

Xem chi tiết

(Thơ) Gá Thân Đại Chủng

(Thơ) Gá Thân Đại Chủng

01Cung trời thức tỉnh chuông ngân, Trống vang giục giã, mọi lần như nhiên. Buôn tay Bái Phật lên thuyền, Trần gian cõi tạm, vững yên liên trì. Trở mình hắc nhẹ ra đi, Gá thân đại chủng, sá gì có không. Vững tâm an trú cõi lòng, Nhất tâm …

Xem chi tiết