HÀNH CHÁNH - TỔ CHỨC
VĂN NGHỆ GĐPT
HOA TRẮNG MẸ THÂN YÊU

HOA TRẮNG MẸ THÂN YÊU

Trước Tam Bảo con cúi đầu đón nhận Hoa trắng thân yêu, Hoa trắng mẹ của con Một cành hoa,…