Nhất tâm nguyện cầu

BAN HƯỚNG DẪN BÌNH THUẬN

NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN

Bài khác nên xem

Khấp báo: Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Từ Nguyễn Đức Thương mệnh chung

nhuanphap

HÌNH ẢNH: Lễ tang Htr Cấp Dũng Nguyên Thanh – Ngô Văn Chơn

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Khánh Hòa thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

1 comment

luong quang trung 27/07/2011 at 16:43

em thay mat gdpt khanh tra nguyen cau huong linh cua anh NGUYEN NGO NGUYEN SI THIEU cau cho huong linh cua anh duoc vang sanh cuc lac quoc
NAM MO TIEP DAN DAO SU ADIDAPHAT

Comments are closed.