Nhạc: Phật Hoàng Trần Nhân Tông – Chúc Linh

Ngày 11.11 âm lịch là ngày sinh thần của Đức Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông-Hương Vân Đầu Đà, Sáng Tổ Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam.

1 Vua TNT1

 phat hoang 1z

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Từ Đàm Quê Hương Tôi – Nguyên Thông

ducquang

Nhạc Karaoke: Hoài Cảm – Thơ Phan Hồng Liên

ducquang

Nhạc Karaoke: Chân Dung Áo Lam – Đức Quảng

ducquang