Nhạc: Phật Hoàng Trần Nhân Tông – Chúc Linh

Ngày 11.11 âm lịch là ngày sinh thần của Đức Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông-Hương Vân Đầu Đà, Sáng Tổ Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam.

1 Vua TNT1

 phat hoang 1z

Bài khác nên xem

Nhạc phẩm: Mùa Vui Vu Lan của Trần Tâm Hòa

ducquang

Nhạc: Xuất Gia – Hoàng Cang

ducquang

Nhạc Karaoke: Như Thị Thất 20 mùa Thành Đạo

ducquang