Nhạc: Phật Hoàng Trần Nhân Tông – Chúc Linh

Ngày 11.11 âm lịch là ngày sinh thần của Đức Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông-Hương Vân Đầu Đà, Sáng Tổ Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam.

1 Vua TNT1

 phat hoang 1z

Bài khác nên xem

Nhạc: GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới – Đức Quảng

ducquang

Nhạc: Xuân Lam – Tâm Trí – Quang Vui

ducquang

Nhạc phẩm: Một Nhành Mai

ducquang