Nhạc: Pháp Âm Bồ Tát _ Nguyễn Hải Hà Lan Phương

Tiếng Pháp loa vang rền trong khắp cõi

Khuyên giữ gìn nền Đạo đức lương tri

Tiếng Hải triều từng đợt diệt sân si

Hòa chung với Diệu âm tan thống khổ

Nhat dai ton suzPhapAmBoTat newz

Bài khác nên xem

Hình ảnh đêm văn nghệ mừng Vu Lan – GĐPT Phước Hải (Cam Ranh)

Nhạc Karaoke: Anoma-Ni Liên – Tâm Kim

ducquang

Thơ: Lửa Từ Bi của Vũ Hoàng Chương

phuocthanh