Nhạc Karaoke: Kết Đoàn – Anh Lạc

Nhạc phẩm: KẾT ĐOÀN – Tác giả Anh Lạc – Hòa âm Hoài Phương – Videokaraoke: Music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

Trại Quảng Đức V GĐPT Bình Phước 2016

phuocthanh

Cung đón Phật ngọc tại chùa Pháp Vân

nhuanphap

Sổ bộ đời

nhuanphap