Nhạc Karaoke: Kết Đoàn – Anh Lạc

Nhạc phẩm: KẾT ĐOÀN – Tác giả Anh Lạc – Hòa âm Hoài Phương – Videokaraoke: Music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

LỜI NHẮN NHŨ HUYNH TRƯỞNG NGÀNH ĐỒNG VÀ NGÀNH THANH

nhuanphap

KHÁNH HÒA: TỔ CHỨC NGÀY TU BÁT QUAN TRAI GIỚI CHO HUYNH TRƯỞNG

Huệ Quang GĐPTVN

ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG NHẬT HỒNG – NGUYỄN ĐỂ

Linh Nguyên