Nhạc Karaoke: Kết Đoàn – Anh Lạc

Nhạc phẩm: KẾT ĐOÀN – Tác giả Anh Lạc – Hòa âm Hoài Phương – Videokaraoke: Music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

Anh Nguyễn Khắc Từ Tường Thuật Pháp Nạn 1963

ducquang

KHAI MẠC TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG HUYỀN TRANG VI .TRUNG ƯƠNG – MKH

Tâm Lễ

Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam thành kính đảnh lễ

ducquang