Nhạc Karaoke: GĐPT Việt Nam – Đức Quảng

Nhạc phẩm: GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM – Nhạc & lời: Đức Quảng – Hòa âm Giác An – Tiếng hát Quốc Nghĩa

 

Bài khác nên xem

Thơ: Lửa Từ Bi của Vũ Hoàng Chương

phuocthanh

Tượng Phật Độc Đáo Đầu Công Nguyên

phuocthanh

Hình mới Sưu Tầm

phuocthanh