Nhạc Karaoke: GĐPT Việt Nam – Đức Quảng

Nhạc phẩm: GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM – Nhạc & lời: Đức Quảng – Hòa âm Giác An – Tiếng hát Quốc Nghĩa

 

Bài khác nên xem

Lễ Khai Mạc Hội Thi Tiếng Hát Ca Lăng Tần Già 2017

Người Áo Lam

Hành trình phó hội

phuocthanh

Trầm hương đốt – Bửu Bác

ducquang