Nhạc Karaoke: Bồ Tát Quán Thế Âm – Chúc Linh

Nhạc phẩm: BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM – Nhạc và lời: Chúc Linh – Ca sĩ Cao Thái Sơn

https://www.youtube.com/watch?v=qV6sHRkkBoU

Bài khác nên xem

Lễ Húy Nhật lần thứ 20 cố Hòa Thượng thượng Tâm hạ Hướng- Viện chủ chùa Vạn Phước( Sài Gòn) – Ân sư GĐPT Việt Nam

phuocthanh

Đệ Ngũ Chu Niên – GĐPT Đức Quang, BHD Gia Định

Áo Lam

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu khai khóa bậc Lực năm 2018

Tâm Lễ