Nhạc: Đêm nghe tiếng sông Hàn

Bài hát tưởng niệm anh Nguyên Xuân Lê Mai – Mong ra kịp Đà Thành để hát tiễn anh đi.dem-nghe-tieng-song-han-bz

Bài khác nên xem

Vô ngã vị tha

nhuanphap

Tài Liệu: Phật Giáo và Dân Tộc Việt Nam mất gì khi phá sản tinh hoa của Gia Đình Phật Tử Việt Nam (TT)

phuocthanh

Nhớ Anh (Cố Htr Quang Năng – Nguyễn Hữu Thạnh)

Áo Lam