Nhạc: Đêm nghe tiếng sông Hàn

Bài hát tưởng niệm anh Nguyên Xuân Lê Mai – Mong ra kịp Đà Thành để hát tiễn anh đi.dem-nghe-tieng-song-han-bz

Bài khác nên xem

Họp Mặt Đầu Xuân Bính Thân Tại Nhà Anh Cả Nguyên Tín Nguyễn Châu

Người Áo Lam

Nhạc Karaoke: Về Dưới Phật Đài – Trần Nhật Thành

ducquang

Nhạc: Xin Chào – Như Vinh

ducquang