Nhạc: Đêm nghe tiếng sông Hàn

Bài hát tưởng niệm anh Nguyên Xuân Lê Mai – Mong ra kịp Đà Thành để hát tiễn anh đi.dem-nghe-tieng-song-han-bz

Bài khác nên xem

HOA TRẮNG MẸ THÂN YÊU

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc Phẩm Xuân An Lạc – Chúc Linh

ducquang

Trầm hương đốt – Bửu Bác

ducquang