Nhạc: Đêm nghe tiếng sông Hàn

Bài hát tưởng niệm anh Nguyên Xuân Lê Mai – Mong ra kịp Đà Thành để hát tiễn anh đi.dem-nghe-tieng-song-han-bz

Bài khác nên xem

Tỉa nhánh cây khô

phuocthanh

Hình Ảnh Văn Nghệ Phật Đản tại Chùa Bửu Lâm Ni Tự – Ninh Thuận

phuocthanh

Hình ảnh buổi lễ rót đồng Tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm tại chùa Pháp Vân vào ngày 6/8/2012.

phuocthanh