Ngành Đồng BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Hội Hiếu năm 2015

1

Vào lúc 8h00 ngày 16.8.2105, ngành Đồng BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức khai mạc Hội Hiếu năm 2015 tại Tổ Đình Giác Sanh.

Hòa Thượng Trú Trì Tổ Đình Giác Sanh – Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo quận 11, Thượng Tọa quang lâm chứng minh buổi lễ khai mạc

Huynh Trưởng cấp Tấn Diệu Quang Cao Thị Liên Minh Ủy Viên Nữ Oanh Vũ  BHD Trung Ương – đồng chủ tọa.

Huynh Trưởng cấp Tấn Quảng Thành Châu Mạnh Cường – Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức Sài Gòn – đồng chủ tọa.

Ngoài ra còn có quý anh chị Phó Trưởng Ban, Ủy Viên, Phụ Tá Ủy Viên, qúy Bác Gia Trưởng, quý anh chị Liên Đoàn Trưởng, cùng 27  Huynh Trưởng  và  144 Oanh vũ của các Đơn vị: Chánh Thọ, Chánh Đạt, Chánh An, Chánh Định, Chánh Pháp, Chánh Khánh Anh, Chánh Giác, Thiện Hoa 2, Thiện Hoa 3, An Linh.

Sau phần niệm Phật cầu gia bị, chào cờ Sen Trắng, phút tưởng niệm, công đọc quyết định công cử Ban Tổ Chức Hội Hiếu năm 2015.

Trong phần Diễn Văn khai mạc của Huynh Trưởng cấp Tin Diệu Huệ Đỗ Thị Kim Phượng Trưởng Ban Tổ Chức  Hội Hiếu “…Xuất xứ từ câu chuyện tiền thân  lòng hiếu chim Oanh Vũ, trên núi Tuyết, tuy thân bé nhỏ mà vượt nắng gió tuyết bao mùa, đem thức ăn về nuôi cha mẹ mù lòa. GĐPT từ thập niên 1950, ngành Đồng được vinh hạnh mang tên loài chim Oah Vũ – và Hội Hiếu là sự huân tập tánh ngoan hiền cùng lòng  hiếu kính đới với mẹ cha trong giáo dục GĐPT còn gì tốt đẹp hơn khi những chồi non vươn mình lớn lên trong chánh pháp, là mầm sống đạo đức của xã hội trong tương lai …”

Khuyến từ của Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Dức Sài Gòn “…Cách đây 20 năm sau khi BHD Thủ đô Sài Gòn tái sinh hoạt, nay là BHD Quảng Đức Sài Gòn, năm 1995 Hội Hiếu được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam Quốc Tự đường 3 tháng 2 mà các Anh Chị ngày xưa là Oanh Vũ hôm  nay đã là Huynh Trưởng  cũng hiện diện trong ngày vui chung của toàn ngành Đồng. Đầu nhiệm kỳ (2012-2016), BHD  đã giao hẳn nhiệm vụ huấn luyện về cho các ngành nhằm phát huy được khả năng cho từng Ủy viên và trao nhiệm vụ cho Ủy viên ngành Đồng làm Trưởng phó ban tổ chức để chủ động trong việc tổ chức HỘI  HIẾU, nên sau khi bế mạc Hội Hiếu qúy anh chị phải chuẫn bị kế hoạch cho năm sau có làm được như vậy thì Hội hiếu hàng năm sẽ thu hút  được nhiều Đơn vị và Đoàn sinh tham gia. Mặc dù  hiện nay chúng ta cũng gặp rất nhiều khó khăn trở ngại, GĐPT đang bị phân hóa mà chí nguyện của các anh chị Huynh Trưởng không kiên cường, thì GĐPT Việt Nam nói chung, GĐPT Quảng Đức Sài Gòn sẽ không tồn tại nếu mỗi bản thân chúng ta không chịu  tu tập khó lòng giữ vững tổ chức, giữ vững Gia Đình …”

Huấn Từ của Đại Diện BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam “… Ủy viên ngành Đồng BHD  Trung Ương thực hiện được kế hoạch đề ra là có sự dóng góp của Ngành Đồng BHD GĐPT Qủng Đức Sài Gòn, với cương vị Ủy viên Nữ Oanh Vũ chúng tôi tán thánh công đức của các anh chị Huynh Trưởng trong Ban Tổ Chức Hội Hiếu năm 2015 đã không quản khó nhọc, hy sinh thời gian để tổ chức một Hội Hiếu để cho các em ngành Đồng có điều kiện cho các em vui chơi, tu học .v.v.

Đại từ của Thượng Tọa Chánh Thư Ký  Ban Trị Sự Phật Giáo quận 11 đãi lao Hòa Thượng  Trưởng “… trong mùa Vu Lan báo hiếu, tôi xin nhắc lại lòng hiếu thuận của ngài Mục Kiền Liên hiếu kính với cha mẹ, cũng xin nhắc lại lời dạy của Đức Phật trong kinh Thiện Sanh, cũng mong các em cố gắng tu tập, sửa đởi để trở thành người tối trong lúc xã hội ngày cày suy đồi về đạo đức…”

Vp BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Bài khác nên xem

Lam viên GĐPT Nhất tâm cầu nguyện cố HTr Thiện Pháp Nguyễn Văn Phải

Tâm Lễ

Lễ kỳ siêu Lục thất Trai tuần cố HTr Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai

(Hình ảnh) Lễ tưởng niệm lục thất trai tuần Đức Trưởng lão Hòa thượng Thượng thủ HĐTGBT

nhuanphap