Lịch sử Đức Phật Thích Ca từ Sơ sinh đến Xuất gia

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng Bậc Cánh Mềm

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

I.  Chuẩn bị :

–   Khung cảnh : Chánh điện hoặc sân chùa nơi thoáng mát.

–   Tranh ảnh về Đức Phật từ sơ sinh cho đến xuất gia để minh hoạ cho phần kể chuyện lịch sử.

–   Giảng theo trình tự câu chuyện kể.

 II.  Giờ học :

TIẾT 1

1.  Em suy nghĩ :

–   Đức Phật Thích Ca là nhân vật lịch sử ( có thật ) hay nhân vật huyền thoại ?

–   Tên, Họ, Hiệu của ngài ?

–   Thái tử sinh tại đâu ? Con của ai ? Sinh ngày tháng năm nào ?

–   Ngài có bao nhiêu tướng tốt ? Hãy kể một số tướng tốt của ngài ?

–   Tại sao các Thầy dạy Thái Tử đều bái phục ngài.

–   Sống trong giàu sang quyền quý, được vua cha yêu thương nhưng Thái tử vẫn u buồn, em hãy giải thích ?

2.  Em cần nhớ :

Đức Phật Thích Ca tên thật là Tất Đạt Đa, cả tên họ, hiệu của ngài là Kiều Tất La Thích Ca Tất Đạt Đa. Ngài con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia.

Thái Tử sinh ngày rằm tháng 2 Ấn Độ ( nhằm ngày rằm tháng 4 Âm Lịch ) trong vườn Lâm Tỳ Ni, thành Ca Tỳ La Vệ ( Ấn Độ ) lúc hoàng hậu đang dạo chơi.

Ngài có 32 tướng tốt, thông minh, giỏi cả văn lẫn võ rất khiêm tốn, hiếu học nên các bậc Thầy đều bái phục.

Mặc dù sống trong cung điện nguy nga, cao sang quyền quý, được sự nuông chìu chăm sóc đủ mọi điều của Vua cha nhưng vì thương người, mọi loài đang sống trong cảnh khổ đau, bệnh tật, chết chóc nên Thái tử luon lộ vẻ u buồn, băn khoăn lo lắng cho việc cứu độ chúng sanh.

3.  Em thực hành :

Noi gương Đức Phật thương yêu muôn loài, muôn vật chuyên cần tu học, khiêm tốn trong cuộc sống.

TIẾT 2

1.  Em suy nghĩ :

–   Vì sao Vua Tịnh Phạn cưới vợ cho Thái tử. Ngài cưới ai và khi có con tên là gì ?

–   Do đâu Vua cha không cho Thái tử tiếp xúc với cảnh vật buồn khổ xấu xí ?

–   Khi được phép dạo chơi ở bốn cửa thành ngài thấy gì và có tâm trạng ra sao ?

–   Thái tử quyết định xuất gia lúc nào ?

2.  Em cần nhớ :

  Vâng lời vua cha, Thái tử cưới công chúa Da Du Đà La làm vợ và sinh được một đứa con trai đặt tên là La Hầu La.

Vì lời tiên đoán của tiên A Tư Đà, Vua Tịnh Phạn không để Thái tử tiếp xúc với cảnh buồn khổ.

Nhưng do sự thỉnh cầu của Thái Tử, nhà vua phải để cho ngài dạo chơi ở ngoại thành. Chính việc tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài đã cho Thái tử nhận rõ sự thật sinh, lão, bệnh, tử là khồ và hình ảnh thanh thoát của bậc xuất gia.

Một đêm sau buổi yến tiệc linh đình, binh sĩ đã ngủ say, ngài cùng người hầu Sa Nặc cưỡi ngựa Kiền Trắc vượt thành xuất gia tìm đạo. Đó là đêm mùng 8 tháng 2 âm lịch, lúc ngài được 29 tuổi.

3.  Em thực hành :

–   “ Hãy tự thắp đuốc mình lên đi ”.

–   Thương yêu mọi người, mọi loài trong cái khổ của sinh, già, bệnh, chết.

Lưu ý Huynh trưởng :

  Phần tóm tắt thực hiện sau câu chuyện kể theo trình tự chi tiết về :

–   Thân thế, dòng dõi, ngày và nơi đản sanh.

–   Tướng tốt, tài năng, sự giáo dục Thái tử.

–   Đời sống, tính cách của Thái tử.

–   Việc lập gia đình của Thái tử.

–   Cảnh của Thái tử tiếp xúc khi ra ngoài thành và tâm trạng của ngài.

–   Thời điểm xuất gia.

–   Kết luận về việc xuất gia của Thái tử.

–   Tấm gương sáng ngời về trí tuệ và tình thương

 

 

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Ninh Thuận tổ chức khai giảng Bậc Lực năm 2023

Châm ngôn và 3 điều luật của đoàn em

datthinh

Chương trình tu học Bậc Sơ Thiện

datthinh