Lễ viếng tang Nhạc mẫu của HTr cấp Dũng Nguyễn Khắc Thành

Ngày 06.4.2024 (28.2.Giáp Thìn), Quý HTr cấp Dũng Nguyên Lễ Trần Công Lộc, Tâm Bản Nguyễn Thị Sô, đại diện Hội đồng HTr cấp Dũng GĐPT Việt Nam; Quý HTr cấp Tấn Nguyên Tường Hoàng Văn Xuân, Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang, đại diện BHD Trung ương GĐPTVN; Ban đại diện BHD Trung ương tại Miền Liễu Quán; các phái đoàn đại diện BHD GĐPT Khánh Hòa, BHD GĐPT Cam Ranh, BHD GĐPT Ninh Thuận, BHD GĐPT Lâm Đồng, đã đến tư gia tại Tổ dân phố Đá Bạc, phường Cam Linh, TP.Cam Ranh viêng tang Cụ Bà Lê Thị Minh, Pháp danh Diệu Mẫn, từ trần lúc 13h40 ngày 04.4.2024.

Cụ Bà là nhạc mẫu của HTr cấp Dũng Nguyên Quả Nguyễn Khắc Thành, Đại diện BHD Trung ương tại Miền Liễu Quán, Trưởng ban BHD GĐPT Ninh Thuận, Gia trưởng GĐPT Mỹ Nghĩa (Phan Rang – Ninh Thuận).

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Bình Phước: nguyện cầu vãng sanh Cực Lạc Quốc

phuocthanh

Kính biệt Sư Ông

nhuanphap

BHD Đăk Lăk thành kính phân ưu

nhuanphap