Lễ trao học bổng Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn lần thứ 4

001

Từ năm 2013, Thường vụ BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn quyết định thành lập quỹ hỗ trợ học phí Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn, đến nay đã cấp phát được 4 lần,  anh Trưởng ban Hướng dẫn đã gởi Tâm thư đến các nhà hảo tâm, Huynh trưởng, cựu Huynh trưởng kêu gọi ủng hộ cho quỹ học bổng Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn, sau đó anh Trưởng ban đã ban hành văn thư số  16.6.056/HDQĐ/HĐTN-XH v/v cấp phát học bổng  niên học năm 2016-2017.

Vào lúc 11 h00 ngày 28.8.2016 tại chùa Từ Hiếu – Quận 8. BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức cấp phát quỹ hỗ trợ học phí Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn.

Hòa Thượng Thích Nguyên Lý cùng Thượng Toạ Thích Hạnh Chánh quang lâm chứng minh, Huynh Trưởng cấp Tấn Quảng Thành Châu Mạnh Cường Trưởng Ban Hướng Dẫn Quảng Đức Sài Gòn –chủ tọa ngoài ra còn có sự tham dự của quý anh chị Ủy viên, phụ tá Ủy viên, qúy bác Gia Trưởng cùng Huynh Trưởng và Đoàn sinh được nhận hỗ trợ học phí cùng quý anh chị cựu Huynh Trưởng của BHD Quảng Đức Sài Gòn.

Sau phần niệm Phật cầu gia bị, tuyên bố lý do, chị Diệu Thắng Nguyễn Thị Mùi, Ủy viên Hoạt Động Thanh Niên – Xã Hội  báo cáo quá trình vận động và Điều hành quỹ học bổng Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn:

Trong năm 2016 BHD đã cấp phát cho 44 suất hỗ trợ học bổng , trị giá

  • Đối với Đoàn sinh đang theo học Đại học, cao đẳng và Trung cấp, ngoài Đơn xin cấp phát học bổng phải có bảng điểm, gia đình nghèo, đi sinh hoạt đều.
  • Đối với Đoàn sinh đang học cấp I, cấp II, cấp III, ngoài Đơn xin cấp phát học bổng phải là học sinh khá giỏi, hoàn cảnh gia đình khó khăn, đi sinh hoạt đều.

Tổng số học bổng cấp phát có 44 suất, Tổng số tiền:  51.500.000 đ

  • Đại Học: 1.700.000 đ x 2  = 3.400.000 đ
  • Trung Cấp-Cao Đẳng: 1.700.000 đ x 4 = 6.800.000 đ
  • Cấp III: 1.400.000 đ x 9  = 12.600.000 đ
  • Cấp II:       1.100.000 đ x 21 = 23.100.000 đ
  • Cấp I: 700.000 đ x 8  = 5.600.000 đ

Huynh trưởng Hùng Đại diện Huynh Trưởng và Đoàn sinh nhận học bổng năm 2016 “…BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn lập ra quỹ học bổng Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn nhằm mục đích hỗ trợ học phí  cho Huynh Trưởng và Đoàn sinh gia đình khó khăn,  đang còn theo học tại các trường Đại Học, trung học, tiểu học , các anh chị đã ra sức vận động quý bác Phật tử , quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm đặc biệc các anh chị Huynh Trưởng có cuộc sống hiện nay rất khó khăn, nhưng vẫn tiết kiệm chi tiêu để đóng góp cho quỹ học bổng  để các em có điều kiện cắp sách đến trường …”

Lễ cấp phát quỹ hỗ trợ học phí Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn lần 3 hoàn mãn lúc 12h00 cùng ngày.

Vp BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

1 002 2 003 3 004 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Bài khác nên xem

Tin tức Phật Gíao Thế Giới (tuần 3 tháng 1 năm 2015) – Diệu Âm lược dịch

phuocthanh

GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Đà Nẵng công nhận chính thức GĐPT Từ Ân

Huệ Quang GĐPTVN