Lễ thỉnh Giác linh HT.Thích Minh Châu tham yết Phật, Tổ

Vào lúc 15g, lễ cung thỉnh Giác linh Đại lão HT.Thích Minh Châu yết Phật, Tổ đã diễn ra trang nghiêm và thiêng liêng. Nghi lễ do Hoà Thượng Thích Huệ Ấn, làm Sám Chủ.

Tòan thể Huynh Trưởng và Đoàn sinh  GĐPT Việt Nam dâng hoa

Chư vị pháp tử của cố Đại lão Hoà thượng đã cung thỉnh lư hương, long vị, y bát và di ảnh của cố Đại lão Hoà thượng vào chánh điện lễ Phật, và di chuyển ra hậu Tổ để lễ chư Tổ tại Tổ đường thiền viện Vạn Hạnh.

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử, đặc biệt là Gia đình Phật Tử Việt Nam (BHD GĐPT Gia Định dâng hoa và BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn giữ trật tự ) đã về dự lễ và trang nghiêm làm hàng rào danh dự cung đón vị Ân sư  vô vàn kính mến, người đã đồng sáng lập tổ chức giáo dục thanh thiếu nhi theo tinh thần Phật giáo.

Sau đó, tại bảo tháp “Pháp Lạc”, chư Hoà thượng Ban Nghi lễ cử hành lễ sái tịnh bảo tháp.

Vp BHD Trung Ương GĐPT Việt NamBài khác nên xem

BHD Gia Định: Thành kính phân ưu

nhuanphap

BHD GĐPT Đồng Nai Tổ chức Lễ thọ cấp Tín và khai khóa các bậc học Huynh Trưởng năm 2012

phuocthanh

BHD Gia Định: Khai mạc Liên trại HLHT Huyền Trang 6 – A Dục 21 – Lộc Uyển 28

nhuanphap