Lễ phủ kỳ-Truy thăng Htr cấp Tấn- Tưởng niệm và Lễ viếng cố Htr Đồng Hữu-Hồ Văn Nghĩa

Lễ phủ kỳ-Truy thăng Htr cấp Tấn- Tưởng niệm và Lễ viếng cố Htr Đồng Hữu-Hồ Văn Nghĩa

Vào lúc 14 giờ ngày 10.5.2016 Ban Hướng Dẫn GĐPT.BRVT cùng các Ban Huynh Trưởng các đơn vị trong tỉnh đã vân tập  tại tư gia nơi thiết trí tang đường của cố HTr Đồng Hữu-Hồ Văn Nghĩa để làm Lễ Phủ Kỳ, Lễ Truy Thăng HTr cấp Tấn, Lễ Tưởng Niệm và Lễ viếng.

Buổi lễ được đặt dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Thích Nhuận Thiền CVGH.GĐPT.BRVT, Thượng Tọa Thích Vĩnh Phước CVGH.GĐPT.BRVT , cùng sự hiện diện của toàn thể thành viên Ban Hướng Dẫn tỉnh, Ban Bảo Trợ GĐPT.BRVT, Hội Đồng HT các cấp, Ban Huynh Trưởng của các đơn vị trực thuộc, cùng một số quý anh chị cựu hynh trưởng, quý vị thân hữu, bà con thân bằng quyến thuộc của gia quyến.

Tang lễ của cố HTr Hồ Văn Nghĩa được BHD.BRVT tổ chức theo đúng lễ nghi, quy cách tang lễ của huynh trưởng GĐPT VN.

Trước hết là nghi lễ phủ kỳ, sau phần nghi lễ, HTr Tâm Chế-Võ Hữu Khiên trưởng BHD tỉnh đại diện cho tổ chức đã trao lá cờ sen trắng của  GĐPTVN cho HTr Tuệ Hòa hộ kỳ và điều hành.  Đội phủ kỳ thực hiện nghi thức phủ kỳ lên kim quan của cố huynh trưởng Đồng Hữu- Hồ Văn Nghĩa trong không khí trang nghiêm, xúc động và thắm đượm tình lam. Lá cờ Hoa Sen Trắng tượng trưng cho linh hồn của tổ chức GĐPTVN đã đã được phủ lên kim quan của Cố HTr Đồng Hữu – Hồ Văn Nghĩa như một sự ghi nhận công đức của anh đã sống trọn đời và hy hiến cho tổ chức áo lam GĐPTVN cho đến lúc từ giả cõi hồng trần..

Tiếp sau nghi lễ phủ kỳ là Lễ truy thăng HTr cấp Tấn, để truy tán công đức của cố HTr cấp Tín Đồng Hữu-Hồ Văn Nghĩa  đã suốt cuộc đời phụng sự đạo pháp, phụng sự lý tưởng GĐPT với 61 tuổi đời có 34 năm làm huynh trưởng với nhiều cương vị khác nhau, có thâm niên cấp Tín 15 năm, chức vụ hiện tại của anh là Gia trưởng GĐPT Khánh Minh và anh đã xã báo thân trên đường công tác phât sự. BHDTƯ.GĐPTVN đã truy thăng HTr cấp Tấn kể từ ngày tạ thế 07.5.2016 và ủy nhiệm BHD.BRVT tổ chức lễ truy thăng. Sau phần nghi lễ, Htr Tâm Lễ-Nguyễn Ngọc Luật TTK BHD đã tuyên đọc quyết định truy thăng HTr cấp Tấn cho anh Hồ Văn Nghĩa của BHDTƯ, HTr Tâm Chế-Võ Hữu Khiên trưởng BHD tỉnh  đại diện BHDTƯ đã gắn cấp hiệu HTr cấp Tấn lên linh đài của anh và phát biểu truy tán công đức.

Sau lễ truy thăng HTr cấp Tấn là lễ tưởng niệm. Các em đoàn sinh GĐPT Khánh Minh đã dâng lên linh đài anh những lẳng hoa tươi thắm như một biểu hiện lòng tri ân đến một người anh cả của đơn vị đã vĩnh viễn xa rời mái nhà lam Khánh Minh. Anh Nhật Thường-Lê Văn Việt LĐT GĐPT KM đã tuyên đọc tiểu sử anh Đồng Hữu ghi lại những nét nổi bật của đời anh với những cống hiến thầm lặng cho đạo pháp, cho tổ chức GĐPT. Anh Nguyên Phong-Nguyễn Năm Thư ký GĐPT KM đã tuyên đọc điếu văn tưởng niệm trong sự xúc động nghẹn ngào của hàng trăm lam viên hiện diện.

Anh Tâm Chế trưởng BHD tỉnh đã phát biểu cảm niệm công đức,  Thượng tọa Thích Nhuận Thiền thay mặt Chư Tôn Đức chứng minh đã ban đạo từ truy tán công đức của cố HTr cấp Tấn Đồng Hữu-Hồ Văn Nghĩa, đại diện tang gia hiếu quyến đã đối trước Phật tiền và nhị vị ân sư chứng minh đọc lời cảm tạ.

Tiếp theo các phần nghi lễ phủ kỳ, truy thăng và tưởng niệm, đại diện của 31 đơn vị GĐPT trong tỉnh, Hội Đồng HTr các cấp, BĐD.BHD tại các Huyện, thành phố, và Ban Hướng Dẫn, Ban Bảo Trợ GĐPT tỉnh đã lần lượt  phúng viếng, dâng lời cầu nguyện chư Phật mười phương thùy từ tiếp độ chơn linh HTr cấp Tấn Đồng Hữu-Hồ Văn Nghĩa thọ Bồ-tát giới tại gia, Gia trưởng GĐPT Khánh Minh, BRVT siêu sanh Cực Lạc Quốc và gởi lời thành kính phân ưu đến với tang gia hiếu quyến.

Buổi lễ kết thúc lúc 17 giờ.                                                                                                                                            VP.BHD.BRVT

Bài khác nên xem

LỄ KỲ AN CHO ANH NHUẬN PHÁP LÊ CAO PHAN

nhuanphap

BHD GĐPT TP Biên Hòa thăm viếng các Đơn Vị GĐPT trong toàn Thành Phố

phuocthanh

BHD Lâm Đồng tổ chức lễ cài Hoa Hiếu Hạnh

phuocthanh